Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ban hành Danh mục mã ngành, lĩnh vực thủ tục hành chính trên hệ thống Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh

( Cập nhật lúc: 29/04/2019  )
Ngày 27/4/2019 Văn phòng Chính phủ ban hành Quyết định số 362/QĐ-VPCP ban hành Danh mục mã ngành, lĩnh vực thủ tục hành chính trên hệ thống Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh

ban hành Danh mục mã ngành, lĩnh vực thủ tục hành chính trên hệ thống Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh

Trong đó: Ngành Xây dựng gồm 15 mã ngành như sau

stt

Lĩnh vực

Mã ngành

Ghi chú

 1.  

Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

G17-XD 01

 

 1.  

Hạ Tầng kỹ thuật

G17-XD02

 

 1.  

Hạ Tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế và khu công nghệ cao

G17-XD03

 

 1.  

Hợp tác quôc tế

G17-XD04

 

 1.  

Khoa học công nghệ và môi trường

G17-XD05

 

 1.  

Kinh doanh bất động sản

G17-XD06

 

 1.  

Kinh tế xây dựng

G17-XD07

 

 1.  

Nhà ở và công sở

G17-XD08

 

 1.  

Phát triển đô thị

G17-XD09

 

 1.  

Quản lý doanh nhiệp

G17-XD10

 

 1.  

Quản lý hoạt động xây dựng

G17-XD11

 

 1.  

Quản lý nhà và thị trường bất động sản

G17-XD12

 

 1.  

Quy hoạch xây dựng, kiến trúc

G17-XD13

 

 1.  

Vật liệu xây dựng

G17-XD14

 

 1.  

Xây dựng

G17-XD15

 

Toàn văn QĐ 362 tại đây

Tác giả:  AD
Nguồn:  Văn phòng
Sign In