Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền cài đặt Bluezone

( Cập nhật lúc: 26/08/2020  )

Toàn thể cán bộ, công chức vận động  người dân cài đặt, sử dụng Bluezone trên điện thoại thông minh để hỗ trợ phát hiện truy vết nhanh những người có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 nhằm nhanh chóng có biện pháp khoanh vùng dập dịch.

Mọi người lăng nghe tại đây

Tác giả:  AD
Nguồn:  Sở TTTT
Sign In