Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin Quy hoạch xây dựng: Kiểm tra công tác quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

( Cập nhật lúc: 31/12/2015  )

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Quy hoạch xây dựng trên địa bàn, Sở Xây dựng đã tổ chức kiểm tra, rà soát công tác thực hiện và quản lý quy hoạch xây dựng tại các huyện, thành phố thuộc tỉnh Bắc Kạn; thời gian từ ngày 10/11/2015 đến ngày 15/11/2015. Tại các buổi kiểm tra, UBND các huyện, thành đã báo cáo tình hình thực hiện và quản lý quy hoạch tại địa phương. Nội dung bao gồm việc công bố công khai quy hoạch xây dựng được phê duyệt; Công tác cắm mốc giới quy hoạch ra thực địa; Việc triển khai lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết; Lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị; Cấp Giấy phép quy hoạch và Chứng chỉ quy hoạch; Cấp Giấy phép xây dựng; Cấp Giấy phép san ủi; Quản lý và sử dụng đất đô thị theo Quy hoạch; Công tác kiểm tra và xử lý vi phạm trong quản lý Quy hoạch xây dựng; trong đó nêu những khó khăn vướng mắc và đề xuất, kiến nghị với Đoàn kiểm tra.

Qua việc kiểm tra, rà soát công tác thực hiện và quản lý quy hoạch xây dựng tại các địa phương, bên cạnh những kết quả đã đạt được công tác này còn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập. Các mặt đạt được như việc cơ bản hoàn thành công bố công khai quy hoạch ở tất cả các huyện, thành phố; Việc tổ chức lập hồ sơ và cắm mốc giới được thực hiện ở các huyện Ba Bể, thành phố Bắc Kạn, huyện Chợ Đồn; việc lập quy hoạch chi tiết sau quy hoạch chung được triển khai ở thành phố Bắc Kạn và huyện Ngân Sơn; việc lập, phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị trấn Bằng Lũng, trung tâm huyện lỵ Ngân Sơn và thị trấn Yến Lạc huyện Na Rì. Tuy nhiên, còn một số tồn tại như việc quản lý đất công (đất đã thu hồi), quỹ đất chuẩn bị đầu tư Dự án, đất hành lang giao thông chưa chặt chẽ, nghiêm minh dẫn đến tình trạng lấn chiếm của một số hộ dân, việc xử lý phức tạp, kéo dài và ảnh hưởng đến kỷ cương, trật tự xã hội; việc xây dựng không có Giấy phép và xây dựng sai Giấy phép xây dựng vẫn còn xảy ra do việc quản lý lỏng lẻo; kiểm tra, xử lý vi phạm chưa nghiêm minh. Mặt khác, do nguồn kinh phí các địa phương dành cho công tác thực hiện và quản lý quy hoạch xây dựng còn hạn hẹp nên một số công tác chưa được triển khai gây khó khăn trong quá trình quản lý. Trước tình hình này, để đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch xây dựng, Sở Xây dựng đã tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo về công tác quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tại Văn bản số 1167/SXD-QLQH ngày 24/11/2015 về việc Báo cáo công tác quản lý Quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Ngày 08/12/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã có ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 5057/UBND-XDCB về việc tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn Tỉnh. Trong đó có các nội dung chính về quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật; về hình thức công bố công khai quy hoạch xây dựng; việc cắm mốc giới quy hoạch; việc lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị; lập Quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết; điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất phù hợp với quy hoạch chung xây dựng đô thị và về công tác kiểm tra xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị./.

 
Tác giả:  Nông Hiên
Nguồn:  QLQH
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017; Gia hạn số 29/GP-TTĐT ngày 24/5/2022

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

- Dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí qua số tài khoản: 39510000036173 tại BIDV chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.