Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Xây dựng Triển khai nhiệm vụ năm 2018

( Cập nhật lúc: 10/01/2018  )
Sáng 10/1/2018, Sở Xây dựng Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nông Văn Chí, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Sáng 10/1/2018, Sở Xây dựng Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nông Văn Chí, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nông Văn Chí ghi nhận những nỗ lực của tập thể công chức, người lao động Sở Xây dựng trong năm 2017. Dù điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng đơn vị đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Thời gian tới, Sở cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: Rà soát các loại quy hoạch xây dựng, đánh giá quá trình quản lý, thực hiện báo cáo UBND tỉnh cụ thể; Rà soát việc thực hiện Đề án quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, đánh giá kết quả thực hiện, tồn tại hạn chế, báo cáo UBND tỉnh; rà soát lại danh sách đối tượng chính sách tại địa phương theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ để báo cáo UBND tỉnh; tiếp tục tập trung đôn đốc, hướng dẫn các địa phương trong thực hiện xóa bỏ các lò nung thủ công sản xuất vật liệu xây dựng; tham mưu cho UBND tỉnh về quỹ đất dự trữ để kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực nhà ở xã hội, tiếp tục tăng cường công tác thanh kiểm tra về quản lý xây dựng. 

 
Tác giả:  Văn phòng
Nguồn:  VPSXD
Sign In