Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị cán bộ công chức năm 2019 và công tác thi đua khen thưởng

( Cập nhật lúc: 30/01/2019  )
Ngày 29/1/2019 Đảng bộ, Chính quyền và BCH Công đoàn Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2019 và công tác thi đua khen thưởng

Hội nghị cán bộ công chức năm 2019 và công tác thi đua khen thưởng

Tham dự có đầy đủ BCH Đảng bộ, Chính quyền và toàn thể CBCC - NLĐ 

Hội nghị thông qua 6 nội quy, quy chế.

Đánh giá bình bầu thi đua khen thưởng năm 2019 với 6 tập thể lao động tiên tiến; 2 chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 54 đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu lao động xuất sắc

Toàn bộ CBCC-NLĐ đăng ký thi đua năm 2019 với 6 tập thể, 17 chiến sỹ thi đua cơ sở, 60 đoàn viên công đoàn đăng ký danh hiệu lao động xuất sắc.

Đăng ký 6 đề tài sáng kiến nhằm thúc đẩy tinh thần sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới trong công tác.

Có báo cáo chi tiết kèm theo

Tác giả:  Hải Bằng
Nguồn:  CĐSXD
Sign In