Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Sở Xây dựngban hành Quyết định số 167/QĐ-SXD ngày 01/2/2019 công khai quyết toán năm 2017

Xem tiếp


Ngày 29/1/2019 Đảng bộ, Chính quyền và BCH Công đoàn Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2019 và công tác thi đua khen thưởng

Xem tiếp


Sáng 10/1/2018, Sở Xây dựng Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nông Văn Chí, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Xem tiếp


Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước Sở Xây dựng công khai thu - chi dự toán ngân sách nhà nước được giao năm 2018.

Xem tiếp


Kể từ ngày 01/7/2017 Sở Xây dựng Bắc Kạn triển khai tiếp nhận và trả kết quả 19 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh.

Xem tiếp

123456
Sign In