Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Sáng 10/1/2018, Sở Xây dựng Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nông Văn Chí, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Xem tiếp


Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước Sở Xây dựng công khai thu - chi dự toán ngân sách nhà nước được giao năm 2018.

Xem tiếp


Kể từ ngày 01/7/2017 Sở Xây dựng Bắc Kạn triển khai tiếp nhận và trả kết quả 19 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh.

Xem tiếp


Ngày 25/10/2010, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý về xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức và lãnh đạo chuyên môn đô thị các cấp giai đoạn 2010-2015” (gọi tắt là Đề án 1961), với mục tiêu nâng cao nhận thức, năng lực quản lý, điều hành cho công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp về công tác quản lý xây dựng, phát triển đô thị Việt Nam, tạo sự thống nhất và đồng đều của công tác này trên cả nước. Đề án đã đáp ứng được tính cấp thiết và khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2016-2020 khi các địa phương sắp xếp, bố trí nhân sự cho nhiệm kỳ mới tại Đảng bộ, UBND, HĐND các cấp là giai đoạn cần phải có một lực lượng lớn các cán bộ công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị được đào tạo bồi dưỡng về quản lý xây dựng và phát triển đô thị đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Theo đó, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng được xác định là nội dung cần được tiến hành thường xuyên và liên tục. Chính phủ cũng đã có văn bản số 143/VPCP-KTN ngày 8/1/2016 về việc đồng ý kéo dài thời gian thực hiện Đề án đến năm 2020 và mở rộng đối tượng tham gia học tập.

Xem tiếp

123456
Sign In