Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đăng ký tham dự Hội nghị đối thoại về thủ tục hành chính trong lĩnh vực Xây dựng

( Cập nhật lúc: 10/06/2022  )

                                            Kính gửi:

                                                               - Các Chủ đầu tư trên trên địa bàn tỉnh

                                                               - Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh

                                                                - Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh

                                                         

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 và tiếp tục thực hiện việc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cơ quan với nhân dân theo quy định, Sở Xây dựng đã xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính trong lĩnh vực Xây dựng tại Kế hoạch số: 51/KH-SXD ngày 10 tháng 6 năm 2022.

Để tổ chức Hội nghị đối thoại đạt chất lượng, hiệu quả và nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của tổ chức, cá nhân trong thực hiện TTHC về lĩnh vực Xây dựng, kịp thời có giải pháp tháo gỡ hoặc kiến nghị cấp trên đối với những nội dung không thuộc thẩm quyền. Sở Xây dựng đề nghị các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng có khó khăn, vướng mắc và có nhu cầu tham gia đối thoại trực tiếp thì gửi phiếu đăng ký  đến Sở Xây dựng theo mẫu (có biểu mẫu kèm theo).

Thời hạn tiếp nhận phiếu đăng ký đến ngày 31 tháng 7 năm 2022.

Văn bản 910/SXD-VP tại đây

KẾ HOẠCH 

ĐỐI THOẠI VỚI TỔ CHỨC - CÁ NHÂN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ XÂY DỰNG

Căn cứ Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 tại Kế hoạch số 798/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn;

Để tiếp tục thực hiện việc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cơ quan với nhân dân theo quy định, Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch tổ chức hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính trong lĩnh vực Xây dựng với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Cung cấp thông tin về thủ tục hành chính trong lĩnh vực Xây dựng cho các cá nhân, tổ chức tham dự hội nghị đối thoại.

- Nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực Xây dựng để kịp thời có giải pháp, hướng dẫn thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức đối thoại trực tiếp với cá nhân, tổ chức đúng quy định của pháp luật; đảm bảo dân chủ, công khai, khách quan, hiệu quả, không hình thức.

- Mọi phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính phải được tiếp nhận đầy đủ, xử lý kịp thời, hiệu quả, đúng quy định.

II. NỘI DUNG CỤ THỂ

1. Đại biểu, hình thức đối thoại

- Dự kiến 40 đại biểu tham dự đối thoại, gồm:

+ Đại diện các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh;

+ Đại diện doanh nghiệp tham gia hoạt động xây dựng;

+ Lãnh đạo Sở Xây dựng (chủ trì điều hành Hội nghị); Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị; công chức tham mưu giải quyết thủ tục hành chính.

- Hình thức đối thoại: Trao đổi, hướng dẫn giải đáp trực tiếp với cá nhân, tổ chức.

2. Nội dung đối thoại

- Thông tin cơ bản quy định của pháp luật liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực Xây dựng.

- Trao đổi và giải đáp những khó khăn, vướng mắc và các vấn đề khác liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Xây dựng.

- Tiếp thu những kiến nghị, đề xuất nâng cao chất lượng, hiệu quả việc giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Xây dựng của đại biểu dự hội nghị.

3. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Dự kiến trong quý III năm 2022.

- Địa điểm: Hội trường tầng 4 - Sở Xây dựng Bắc Kạn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các phòng chuyên môn có thủ tục hành chính

- Tham mưu về nội dung của hội nghị đối thoại; tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của tổ chức, cá nhân có liên quan đến TTHC trong lĩnh vực Xây dựng do đơn vị phụ trách;

- Tham luận và trực tiếp trao đổi, thảo luận những ý kiến của cá nhân, tổ chức liên quan đến lĩnh vực chuyên môn phụ trách.

2. Văn phòng Sở

- Tham mưu mời đại biểu tham dự hội nghị đối thoại và thực hiện các nội dung khác có liên quan để hội nghị đạt hiệu quả, thiết thực.

- Chuẩn bị hội trường và các điều kiện đảm bảo phục vụ hội nghị; Đăng tải thông báo về việc tổ chức hội nghị lên Cổng thông tin điện tử của Sở để cá nhân, tổ chức biết và tham dự khi có nhu cầu.

Tác giả:  Dương Thị Từ
Nguồn:  Văn phòng
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017; Gia hạn số 29/GP-TTĐT ngày 24/5/2022

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

- Dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí qua số tài khoản: 39510000036173 tại BIDV chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.