Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại hội Chi bộ Kinh tế - Kỹ thuật nhiệm kỳ 2017 – 2020 thành công tốt đẹp

( Cập nhật lúc: 27/06/2017  )
Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2020 ra mắt

Căn cứ kế hoạch số 10-KH/ĐU ngày 27 tháng 2 năm 2017 của Đảng bộ Sở Xây dựng Bắc Kạn v/v Triển khai Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020.

Chi bộ đã tích cực hoàn thiện công tác chuẩn bị đại hội, chiều ngày 27/6/2017, Chi bộ Kinh tế - kỹ thuật  tiến hành Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2017 – 2020

Đại hội diễn ra trong không khí dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn, cởi mở. Với tinh thần xây dựng nhiều đại biểu đã có những ý kiến đóng góp thiết thực đối với các mặt công tác lãnh đạo của chi bộ, báo cáo tổng kết công tác lãnh đạo nhiệm kỳ 2015 – 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác lãnh đạo Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Trong không khí trang nghiêm, dân chủ đại hội đã lựa chọn những đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn để bầu vào Ban chi ủy Chi bộ Kinh tế - kỹ thuật nhiệm kỳ 2017 – 2020; Thông qua Nghị quyết đại hội với sự quyết tâm cao của đảng viên toàn chi bộ hoàn thành công tác lãnh đạo của chi bộ và nhiệm vụ Đảng ủy cấp trên giao phó trong nhiệm kỳ 2017 – 2020. 

 
Tác giả:  Lam Luyến
Nguồn:  Chi bộ KTKT
Sign In