Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai số liệu dự toán thu - chi NSNN năm 2019

( Cập nhật lúc: 29/12/2018  )

Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 2120/QĐ-SXD ngày 29/12/2018 Công khai số liệu dự toán thu - chi NSNN năm 2019 tại đây

Tác giả:  Vũ Tâm
Nguồn:  VP
Sign In