Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai lịch công tác định kỳ của Sở Xây dựng năm 2019

( Cập nhật lúc: 01/01/2019  )

CÔNG KHAI THÔNG TIN

KẾ HOẠCH - LỊCH HỌP - CÔNG TÁC ĐỊNH KỲ 2019

 

Năm

Quý

Tháng

Tuần

Nội dung

Thành phần

Ghi chú

2019

I

1

1

Giao ban đầu tuần + Họp triển khai nhiệm vụ 2019

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

2

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

3

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

4

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

2

5

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

6

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

7

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

8

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

3

9

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

10

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

11

Giao ban đầu tuần + Sơ kết quý I

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

12

Giao ban đầu tuần + Đánh giá Quý I

BGĐ + Trưởng các đơn vị

BC quý 1

II

4

13

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

14

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

15

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

16

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

5

17

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

18

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

19

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

20

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

6

21

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

22

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

23

Giao ban đầu tuần + Sơ kết 6 tháng - Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Toàn cơ quan

Báo cáo 6 tháng  + Q2

24

Giao ban đầu tuần + Đánh giá Quý II

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

III

7

25

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

26

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

27

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

28

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

8

29

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

30

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

31

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

32

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

9

33

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

34

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

35

Giao ban đầu tuần + Sơ kết quý III

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

36

Giao ban đầu tuần + Đánh giá Quý III

BGĐ + Trưởng các đơn vị

BC quý 3

IV

10

37

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

38

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

39

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

40

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

11

41

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

42

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

43

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

44

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

12

45

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

46

Giao ban đầu tuần

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

47

Giao ban đầu tuần + Sơ kết quý IV

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

48

Giao ban đầu tuần + Đánh giá Quý IV

BGĐ + Trưởng các đơn vị

KHHĐ của đơn vị

 

 

 

Tác giả:  AD
Nguồn:  VP
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017; Gia hạn số 29/GP-TTĐT ngày 24/5/2022

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

- Dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí qua số tài khoản: 39510000036173 tại BIDV chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.