Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động trong xây dựng năm 2022

( Cập nhật lúc: 20/04/2022  )
Hình ảnh ATVSLĐ - (Nguồn Học viện xây dựng)

Sở xây dựng đề xuất các đơn vị triển khai Tháng hành động về an toàn, bảo vệ sinh lao động Xây dựng năm 2022 trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/5/2022 đến ngày 31/5/2022.

2. Chủ đề của Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động xây dựng năm 2022 : "Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc work, an toàn ứng dụng, linh hoạt và kiểm tra hiệu quả COVID-19 dịch vụ trong công trình xây dựng ”.

3. Tổ chức tuyên truyền, phát động người lao động tham gia hưởng ứng Tháng hành động tại trụ sở làm việc, công trình xây dựng bằng các hình thức sau:

- Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền trong khu vực doanh nghiệp, công trường xây dựng, tuyên truyền các bài viết, thông tin nội dung về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ cho người lao động. Nội dung băng rôn, khẩu hiệu thực hiện theo phụ lục đính kèm văn bản này.

- Tổ chức các buổi phổ biến đến toàn thể người lao động hưởng ứng Tháng Hành động. Phát động phong trào thi đua cam kết bảo đảm An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ tại doanh nghiệp và tổ chức cho các tổ đội đăng ký đơn vị an toàn vệ sinh lao động, không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố cháy nổ.

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

4. Tăng cường kiểm tra, rà soát việc thực hiện quy định về an toàn lao động trong hoạt động xây dựng.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, đảm bảo các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng có đủ điều kiện năng lực thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

- Nhà thầu thi công nghiêm túc thực hiện công việc theo đúng biện pháp thi công được duyệt, bố trí nhân sự có trình độ và năng lực phù hợp, có chứng chỉ đào tạo, thẻ an toàn lao động theo quy định để thực hiện các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và các công việc khác có liên quan. Biện pháp thi công phải được nhà thầu thi công xây dựng rà soát định kỳ và điều chỉnh cho phù hợp với thực tế của công trường.

+ Tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định chế độ chính sách về bảo hộ lao động cho người lao động như: trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; khám sức khỏe định kỳ và khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, ...

+ Các biện pháp đảm bảo an toàn, nội quy về an toàn lao động phải được niêm yết công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy hiểm phải có cảnh báo đề phòng tai nạn. Tổ chức lắp các biển báo, rào chắn những khu vực nguy hiểm có nguy cơ tai nạn lao động.

+ Tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo đúng quy định pháp luật; phổ biến việc sử dụng an toàn các máy móc, thiết bị. Máy, thiết bị, vật tư phục vụ thi công có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được kiểm định về an toàn trước khi đưa vào sử dụng, khi hoạt động phải tuân thủ quy trình, biện pháp đảm bảo an toàn; bảo dưỡng sửa chữa thiết bị, đảm bảo điều kiện hoạt động an toàn của thiết bị.

5. Tổ chức thực hiện:

5.1. Tại Sở Xây dựng:

- Phối hợp với Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về ATVSLĐ đối với các chủ thể đang tham gia thi công xây dựng.

- Tích cực tuyên truyền về công tác ATVSLĐ thông qua cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

- Treo băng zon, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan để hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ.

5.2. Tại các Sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông về ATVSLĐ; hướng dẫn các doanh nghiệp hoạt động xây dựng trên địa bàn tổ chức các nội dung, hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ phù hợp, hiệu quả; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, hướng dẫn về công tác ATVSLĐ tại các doanh nghiệp/công trình đang thi công xây dựng công trình.

- Hướng dẫn xây dựng vật liệu sản xuất đơn vị trên địa chỉ bàn hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ tại cơ sở sản xuất, môi trường sinh hoạt bảo vệ và điều kiện làm việc cho người lao động.

- Cử thành viên tham gia Đoàn thanh tra, kiểm tra liên kết về ATVSLĐ trong xây dựng khi có yêu cầu.

5.3. Doanh nghiệp hoạt động đầu tư xây dựng.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022 theo nội dung, chủ đề trên phù hợp với hiệu quả bảo mật, thiết bị thực hiện cho doanh nghiệp và người lao động.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, bộ phận trực thuộc triển khai các nội dung, hoạt động Ứng dụng Tháng hành động về ATVSLĐ theo kế hoạch.

- Phối hợp với Đoàn thanh tra, kiểm tra liên kết về ATVSLĐ trong xây dựng theo kế hoạch.

Toàn văn nội dung kèm theo Văn bản số 531 / SXD-QLXD mời quý độc giả xem tại đây

Tác giả:  Nguyễn Thị Hiền
Nguồn:  Quản lý xây dựng
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017; Gia hạn số 29/GP-TTĐT ngày 24/5/2022

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

- Dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí qua số tài khoản: 39510000036173 tại BIDV chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.