Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện Quyết định 45 của TTg và QĐ 591 của UBND tỉnh về tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ BCCI

( Cập nhật lúc: 15/05/2017  )
Triển khai thực hiện dịch vụ BCCI trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC

qua dịch vụ bưu chính công ích của Sở Xây dựng

(Ban hành kèm theo Quyết định số  591 /QĐ-UBND ngày 03 tháng  5  năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

 

TT

Tên thủ tục hành chính

Hình thức đăng ký

Ghi chú

Thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích

Không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích

A

Lĩnh vực hoạt động xây dựng

1

Cấp giấy phép xây dựng (giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng ; công trình trên các tuyến trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

x

 

 

2

Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng ; công trình trên các tuyến trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

x

 

 

B

Lĩnh vực nhà ở

3

Gia hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam cho cá nhân, tổ chức nước ngoài.

x

 

 

4

Đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh quy định tại Khoản 5 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

 

x

 

5

Đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh quy định tại Khoản 6 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

 

x

 

6

Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mạiđối vớitrườnghợpchỉđịnhchủđầutưquyđịnhtạiKhoản2Điều18Nghịđịnh số99/2015/NĐ-CP.

 

x

 

7

Thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh.

 

x

 

8

Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh.

x

 

 

C

Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản

9

Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư.

 

x

 

D

Lĩnh vực Quy hoạch-Kiến trúc

10

Cấp Giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quản lý.

 

x

 

E

Lĩnh vực giám định tư pháp xây dựng

11

Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng.

x

 

 

12

Đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, văn phòng giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn được UBND tỉnh cho phép hoạt động.

x

 

 

13

Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng đối với cá nhân, tổ chức do UBND tỉnh đã tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin.

x

 

 

F

Lĩnh vực hoạt động xây dựng

14

Cấp/cấp lại/điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với: tổ chức khảo sát xây dựng; tổ chức lập quy hoạch xây dựng; tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; tổ chức lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; tổ chức thi công xây dựng công trình; tổ chức giám sát thi công xây dựng; tổ chức kiểm định xây dựng; tổ chức quản lý, thẩm tra chi phí đầu tư xây dựng.

x

 

 

15

Cấp/cấp lại (trường hợp CCHN hết hạn sử dụng)cấp chuyển đổi/ điều chỉnh, bổ sung nội dung CCHN hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Kiểm định xây dựng; Định giá xây dựng.

x

 

 

16

Cấp lại CCHN hạng II, hạng III (trường hợp CCHN rách nát, thất lạc) đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Kiểm định xây dựng; Định giá xây dựng.

x

 

 

17

Đăng tải/thay đổi, bổ sung thông tin năng lực của tổ chức (chỉ áp dụng cho tổ chức không thuộc đối tượng cấp chứng chỉ năng lực).

x

 

 

18

Cấp giấy phép hoạt độngxây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt độngxây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C.

x

 

 

19

Điều chỉnh giấy phép hoạt độngxây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt độngxây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C.

 

x

 

 

20

Thẩm định dự án, dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh (quy định tại Điểm b Khoản 2, Điểm b Khoản 3, Khoản 4, Điểm b Khoản 5 Điều 10 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP).

x

 

 

21

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế một bước) (quy định tại Điều 5, Điều 10, Điều 13 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Điều 11 và Điều 12 Thông tư số 18/2016/TT-BXD).

x

 

 

22

Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh (quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 24, Điểm b Khoản 1 Điều 25,Điểm b Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP).

x

 

 

G

Lĩnh vực nhà ở

23

Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua.

 

x

 

24

Cho thuê, cho mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước.

 

x

 

25

Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.

 

x

 

26

Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.

 

x

 

H

Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản

27

Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do UBND tỉnh, UBND cấp huyện, thành phố quyết định việc đầu tư.

 

x

 

28

Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

 

x

 

29

Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

 

x

 

I

Lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng

30

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng.

x

 

 

K

Lĩnh vực Quy hoạch-Kiến trúc

31

Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấptỉnh.

x

 

 

32

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh.

x

 

 

 

Tác giả:  adminsxd
Nguồn:  VP
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017; Gia hạn số 29/GP-TTĐT ngày 24/5/2022

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

- Dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí qua số tài khoản: 39510000036173 tại BIDV chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.