Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hưởng ứng cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạotỉnh Bắc Kạn lần thứ 3, năm 2023

( Cập nhật lúc: 05/05/2023  )

THỂ LỆ

Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

tỉnh Bắc Kạn lần thứ 3, năm 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 88 /QĐ-BTC ngày 28 tháng 4  năm 2023

của Ban tổ chức Cuộc thi)

 

Điều 1. Đối tượng và điều kiện dự thi

1. Các tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân có ý tưởng, dự án khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới dự kiến triển khai và phát triển trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (ưu tiên các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đã có sản phẩm cụ thể).

2. Doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian đăng ký hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Mỗi tổ chức, nhóm cá nhân (không quá 5 người), cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp có thể tham gia một hay nhiều ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

3. Các ý tưởng, dự án đã đạt giải cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh và cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo toàn quốc thì không được tham gia dự thi. Trong thời gian diễn ra cuộc thi, tác giả dự thi không được sử dụng sản phẩm, dự án tham gia cuộc thi này để tham dự các cuộc thi khác.

4. Các thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký, Ban Giám khảo cuộc thi không được đứng tên đăng ký ý tưởng, dự án tham gia cuộc thi.

Điều 2. Lĩnh vực dự thi

Đối tượng dự thi có thể đăng ký ý tưởng, dự án khởi nghiệp thuộc tất cả các ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ mà Nhà nước không cấm. Khuyến khích các ý tưởng, dự án khởi nghiệp dự thi có ứng dụng công nghệ, như: Công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa, công nghệ xanh, công nghệ sạch, công nghệ bảo vệ môi trường, công nghệ năng lượng mới, công nghệ vật liệu mới và các loại công nghệ cao, hiện đại, tiến tiến nhằm tạo ra sản phẩm, dịch vụ có chất lượng…Ưu tiên các sản phẩm dự án có hàm lượng khoa học công nghệ cao.

Điều 3. Hồ sơ và thời hạn đăng ký dự thi

1. Hồ sơ dự thi: Gồm 01 bộ, được trình bày bằng Tiếng Việt, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 14 trên khổ giấy A4, không tẩy xóa, bao gồm:

a) Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu (Mẫu 1 hoặc Mẫu 2);

b) Thuyết minh ý tưởng theo mẫu (Mẫu 3);

c) Sản phẩm, mô hình, bản vẽ, phim ảnh, tài liệu… kèm theo (nếu có);

Mẫu hồ sơ dự thi và thông tin về cuộc thi đăng tải trên Website của Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn tại địa chỉ: http://khcnbackan.gov.vn/

2. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự thi:

a) Thời hạn nộp hồ sơ dự thi: Từ khi ban hành Kế hoạch đến trước 17h00, ngày 01/9/2023.

b) Thời gian công bố kết quả và tổ chức trao giải thưởng: Trước ngày 30 tháng 9/2023.

c) Địa chỉ nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn, số 3, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

(Ngoài bì ghi rõ: Hồ sơ dự thi Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Kạn lần thứ 3, năm 2023) Hồ sơ dự thi được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện. Thời gian được tính theo dấu bưu điện hoặc dấu văn bản đến của Sở Khoa học và Công nghệ. Ngoài ra, gửi kèm theo file điện tử qua mail: tanht.kh@backan.gov.vn

d) Hồ sơ dự thi được tiếp nhận, xem xét, bảo mật thông tin cho tới ngày công bố kết quả cuộc thi. Ban Tổ chức sẽ không trả lại hồ sơ dự thi.

Điều 4. Tổ chức chấm điểm, đánh giá

1. Vòng sơ khảo: Hội đồng Giám khảo chấm điểm các hồ sơ dự thi để lựa chọn các hồ sơ xuất sắc tham gia vào vòng chung khảo.

1.1. Điểm chấm cho một ý tưởng, dự án, sản phẩm dự thi theo các tiêu chí sau:

a. Sản phẩm, mô hình kinh doanh có tính mới, tính khoa học;

 b. Có chiến lược phát triển sản phẩm/dịch vụ hoặc kế hoạch kinh doanh tốt có tính khả thi;

c. Tiềm năng thương mại hóa trên thị trường;

d. Chứng minh được hiệu quả tài chính;

đ. Sản phẩm/mô hình kinh doanh giải quyết vấn đề xã hội, môi trường;

Hồ sơ dự thi được chọn vào vòng chung khảo theo thứ tự điểm từ cao đến thấp và không có tiêu chí nào bị điểm “0” (không).

Các tác giả có ý tưởng, dự án dự thi vòng chung khảo sẽ được Ban Tổ chức chức tiếp tục hỗ trợ, bổ sung hoàn thiện ý tưởng, tư vấn kỹ năng thuyết trình tại vòng chung khảo.

1.2. Thời gian chấm vòng sơ khảo:

Dự kiến từ ngày 02-05/9/2023

2. Vòng chung khảo:

2.1. Điểm cho một ý tưởng, dự án, sản phẩm dự thi bao gồm:

a. Điểm nội dung theo các tiêu chí quy định tại khoản 1, Điều 4.

b. Điểm thuyết trình ý tưởng, dự án trong thời gian không quá 10 phút và  trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo không quá 07 phút.

Hội đồng Giám khảo chấm điểm, đánh giá phần thuyết trình và trả lời câu hỏi của tác giả, đại diện nhóm tác giả đã qua vòng sơ khảo. Kết quả chấm điểm, đánh giá vòng chung khảo là căn cứ đánh giá, xét trao giải thưởng của cuộc thi.

Trường hợp nếu có từ 02 bài dự thi bằng điểm nhau trở lên sẽ xem xét chấm giải theo thứ tự ưu tiên sau:

- Ý tưởng, dự án có điểm tiêu chí “tính mới, tính khoa học” cao hơn.

- Ý tưởng, dự án có điểm tiêu chí “chiến lược, kế hoạch phát triển” cao hơn.

- Ý tưởng, dự án có điểm tiêu chí “tiềm năng thương mại hóa trên thị trường” cao hơn.

- Ý tưởng, dự án có điểm tiêu chí “hiệu quả tài chính” cao hơn.

- Ý tưởng, dự án có điểm tiêu chí “giải quyết vấn đề xã hội, môi trường” cao hơn.

Ban Tổ chức ban hành Quy định cụ thể chấm điểm cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Kạn lần 3, năm 2023.

2.2. Thời giam chấm vòng chung khảo:

Dự kiến từ ngày 05-15/9/2023

Điều 5. Cơ cấu và trị giá giải thưởng

1. Cơ cấu giải thưởng: Gồm: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba và 03 giải khuyến khích:

  1. Giá trị giải thưởng

- Giải nhất: Giải thưởng tiền mặt, trị giá 7.500.000 VNĐ (Bảy triệu năm trăm nghìn đồng)

- Giải nhì: Giải thưởng tiền mặt, trị giá 5.000.000 VND (Năm triệu đồng)

- Giải ba: Giải thưởng tiền mặt, trị giá 4.000.000 VND (Bốn triệu đồng)

- Giải khuyến khích: Giải thưởng tiền mặt, trị giá 2.500.000 VND (Hai triệu năm trăm nghìn đồng).

Các giải thưởng khác do nhà tài trợ lựa chọn và trao giải (nếu có).

(Lưu ý: Ban tổ chức cuộc thi được quyền ghi, chụp hình, ghi âm sản phẩm, dự án khởi nghiệp dự thi và phần thi của tác giả, nhóm tác giả, doanh nghiệp khởi nghiệp để sử dụng cho phần tin tức, tường thuật cho các mục đích quảng bá chương trình truyền hình, trên website hoặc dưới bất kỳ hình thức nào với yêu cầu không gây ảnh hưởng đến quyền sở hữu trí tuệ).

3. Nguồn kinh phí:

- Kinh phí được UBND tỉnh giao cho Sở Khoa học và Công nghệ

- Nguồn khác.

Điều 6. Ban Tổ chức, Tổ Thư ký, Hội đồng Giám khảo

1. Ban Tổ chức cuộc thi bao gồm Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Tỉnh đoàn, Hội Nông dân tỉnh, Hội Phụ nữ tỉnh, Liên minh các Hợp tác xã tỉnh và một số sở, ngành liên quan. Tổ thư ký gồm một số chuyên viên của các cơ quan phối hợp tổ chức Cuộc thi

2. Trưởng Ban Tổ chức thay mặt Ban Tổ chức quyết định thành lập Hội đồng giám khảo, ban hành Thể lệ cuộc thi và quy định chấm điểm, đánh giá các ý tưởng, dự án dự thi.

3. Hội đồng Giám khảo do Trưởng Ban Tổ chức quyết định, thành phần gồm đại diện Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, đại diện các Sở, ngành, các nhà khoa học các chuyên gia về khởi nghiệp, đại diện các nhà đầu tư, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp. Số lượng thành viên Hội đồng Giám khảo từ 05 đến 07 người.

Điều 7. Bảo hộ sở hữu công nghiệp

Khi phát hiện thấy giải pháp ý tưởng, dự án cần được bảo hộ (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp...), Ban Tổ chức sẽ thông báo cho người dự thi có nhu cầu, lập hồ sơ yêu cầu bảo hộ trước ngày công bố trao thưởng của Ban Tổ chức Cuộc thi.

Điều 8. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp tham gia dự cuộc thi.

1. Thực hiện các quy định của Thể lệ cuộc thi, không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin trong hồ sơ dự thi; sản phẩm dự thi không phải là đối tượng tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ. Các giải pháp dự thi muốn được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ phải tiến hành đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền trước khi dự thi và công bố giải.

2. Không sử dụng các sản phẩm, dự án khởi nghiệp đã dự thi đạt giải và đã được công bố công khai tại các cuộc thi khác có tính chất tương tự để tham gia dự thi. Trong thời gian diễn ra cuộc thi, tác giả dự thi không được sử dụng sản phẩm, dự án tham gia cuộc thi này để tham dự các cuộc thi khác. Cam kết tham gia tất cả các hoạt động xuyên suốt cuộc thi.

3. Sản phẩm dự thi chưa được sử dụng, cam kết không sao chép một phần hay toàn bộ hoặc vay mượn ý tưởng của những ý tưởng đã được đưa vào sử dụng của các cá nhân, doanh nghiệp ở trong và ngoài nước.

4. Trong trường hợp tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ phát sinh sau khi sản phẩm dự thi đạt giải, đối tượng dự thi đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

5. Để rút khỏi cuộc thi, tác giả, nhóm tác giả, doanh nghiệp khởi nghiệp dự thi phải thông báo với cơ quan thường trực cuộc thi bằng văn bản trước thời gian hết thời hạn nộp hồ sơ dự thi.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Sở Khoa học và công nghệ - Cơ quan thường trực của Cuộc thi chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức Cuộc thi theo đúng Kế hoạch.

2. Các cơ quan phối hợp có trách nhiệm tổ chức triển khai tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân tham gia Cuộc thi theo sự phân công của kế hoạch phối hợp./.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu 1

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI

Cuộc thi  Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Bắc Kạn lần thứ 3, năm 2023

(Dành cho cá nhân, nhóm cá nhân)

 
   

 

 

 

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn

 

I. Tên ý tưởng, dự án………………………...……………...………….…….….

……………………………………………………………………………………

II. Tác giả dự thi (Cá nhân, nhóm cá nhân)

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Địa chỉ

Điện thoại, Email

Nghề nghiệp, đơn vị công tác, học tập (nếu có)

Ký tên

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Danh sách tác giả và các thành viên thỏa thuận về phần trăm (%) đóng góp của mỗi người và ủy quyền cho 01 người đứng ra làm đại diện dự thi nếu ý tưởng do nhóm tác giả tạo ra (không quá 05 người).

III. Hồ sơ kèm theo Phiếu đăng ký dự thi, gồm

1. Thuyết minh ý tưởng, dự án

2. Sản phẩm, mô hình, bản vẽ, phim, ảnh, tài liệu,… kèm theo (nếu có)

Cam đoan của người dự thi về những điểm ghi trong hồ sơ dự thi là đúng sự thật.

                                                ……..…….., ngày ..… tháng ..… năm 2023

                                              Tác giả/đại diện nhóm tác giả

                                              (Ký và ghi rõ họ, tên)

 

 

 

 

 

Mẫu 2

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI

Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Kạn lần thứ 3, năm 2023

(Dành cho tổ chức, doanh nghiệp)

 
   

 

 

 

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn

 

I. Tên ý tưởng, dự án…………………………...…………...………….…….….

……………………………………………………………………………………

II. Thông tin tổ chức, doanh nghiệp

Tên tổ chức, doanh nghiệp

 

Địa chỉ

 

Năm thành lập

 

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính

 

Điện thoại

 

Website (nếu có)

 

Email (nếu có)

 

III. Thông tin người đại diện của ý tưởng, dự án

Họ và tên

 

Năm sinh

 

Chức vụ

 

Địa chỉ 

 

Điện thoại

 

Email (nếu có)

 

IV. Hồ sơ kèm theo Phiếu đăng ký dự thi, gồm

1. Thuyết minh ý tưởng, dự án

2. Sản phẩm, mô hình, bản vẽ, phim, ảnh, tài liệu,… kèm theo (nếu có)

Cam đoan của tổ chức, doanh nghiệp dự thi về những điểm ghi trong hồ sơ dự thi là đúng sự thật.

                                        …………..…….., ngày ..… tháng ..… năm 2023

                                                    Đại diện tổ chức/ doanh nghiệp

                                                              (Ký tên, đóng dấu)

Mẫu 3

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

THUYẾT MINH Ý TƯỞNG, DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP

Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Kạn lần thứ 3, năm 2023

 
   

 

 

 

Tên ý tưởng, dự án: (ghi như trong Phiếu đăng ký)…………...………….…….

……………………………………………………………………………………

Tên tác giả/đại diện nhóm tác giả:………………………………..……………

……………………………………………………………………………………

Tên tổ chức, doanh nghiệp (nếu là tổ chức, doanh nghiệp dự thi):……………..

……………………………………………………………………………………

Một số gợi ý xây dựng thuyết minh ý tưởng, dự án:

1. Giai đoạn của ý tưởng, dự án khởi nghiệp

Ý tưởng;

Đang xây dựng sản phẩm;

Đã có sản phẩm mẫu;

Sản phẩm đã có người dùng (ở giai đoạn khảo nghiệm, hoàn thiện sản phẩm)

2. Mô tả về ý tưởng, dự án khởi nghiệp

Mô tả tổng quát về ý tưởng, dự án khởi nghiệp. Lý do phát triển ý tưởng, dự án này? Mô hình/kế hoạch kinh doanh? Tính đổi mới sáng tạo, công nghệ (nếu có) của ý tưởng, dự án?

3. Thị trường

Khách hàng là ai? Tại sao họ sẽ mua/sử dụng sản phẩm, dịch vụ của ý tưởng, dự án? Tiềm năng quy mô thị trường? Đối thủ cạnh tranh?..., phương pháp tổ chức và quản lý,…, kế hoạch tiếp thị (truyền thông, tổ chức tiêu thụ sản phẩm).

4. Thương mại hóa

Cách thức bán hàng? Doanh thu của sản phẩm đến từ những nguồn nào?...

5. Nguồn lực thực hiện

Mô tả về nguồn lực thực hiện ý tưởng, dự án:

- Nhân lực (các cá nhân thực hiện chính và vai trò trong phát triển ý tưởng, dự án).

- Kế hoạch tài chính để thực hiện thành công ý tưởng, dự án (Phương pháp thu hút vốn tạo nguồn lực tài chính cho ý tưởng, dự án, tái đầu tư, dự trù tài chính cho các năm khi dự án hoạt động,…);

- Trang thiết bị, công nghệ (nếu có) của ý tưởng, dự án,….

6. Kế hoạch hành động: Các hoạt động mà dự án sẽ thực hiện; Tổ chức kinh doanh, sản xuất và dịch vụ hỗ trợ, xây dựng giá thành và giá bán dự kiến,…

7. Những kết quả, lợi ích của ý tưởng, dự án

……………………………………………………………………………………

8. Những khó khăn, thách thức mà ý tưởng, dự án đang và sẽ phải đối mặt? Giải pháp giải quyết các vấn đề này?

……………………………………………………………………………………

9. Định hướng phát triển

Định hướng phát triển của ý tưởng, dự án sau 1 năm, 3 năm,… ? (Hướng phát triển, quy mô, tiềm năng,… ).

                                        …………….., ngày ..… tháng ..… năm 2023

                    Tác giả/đại diện nhóm tác giả/đại diện tổ chức, doanh nghiệp

                          (Ký và ghi rõ họ, tên, đóng dấu nếu là tổ chức, doanh nghiệp)

 

 

 

 

Tác giả:  AD
Nguồn:  Sở Khoa học và công nghệ
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017; Gia hạn số 29/GP-TTĐT ngày 24/5/2022

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

- Dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí qua số tài khoản: 39510000036173 tại BIDV chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.