Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021

( Cập nhật lúc: 13/04/2021  )
(Biểu trưng được trích từ nguồn của báo Công đoàn Xây dựng Việt Nam)

Sở Xây dựng hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 với một số nội dung sau:

1. Chủ đề:Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh trong xây dựng”.

2. Thời gian và phạm vi triển khai:

Thời gian tổ chức: Từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/5/2021.

3. Nội dung tổ chức:

3.1. Tổ chức lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động.

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành xây dựng: Tùy theo điều kiện của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng hoặc các hoạt động cụ thể, thiết thực với chủ đề nêu trên.

-  Nội dung chính lễ phát động: Báo cáo tổng quan về công tác ATVSLĐ năm 2020; công bố chủ đề, nội dung, hoạt động trọng tâm triển khai trong Tháng hành động ATVSLĐ năm 2021; phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền về ATVSLĐ trong xây dựng; khen thưởng về ATVSLĐ (nếu có).

Chủ động phòng ngừa tai nạn lao động, tránh tái diễn các sự cố đáng tiếc

(http://congdoanxaydungvn.org.vn/)

3.2. Các hoạt động tuyên truyền về ATVSLĐ.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền các thông điệp, ấn phẩm, vi deo với chủ đề, nội dung về ATVSLĐ tới tổ chức đoàn thể và cán bộ, công nhân viên của các cơ quan, đơn vị, tại các công trường đang thi công xây dựng với các hình thức như: Trực tiếp, qua internet, truyền thanh, truyền hình, tin nhắn... Nội dung khẩu hiệu hưởng ứng như Phụ lục kèm theo.

- Tuyên truyền các quy định mới của pháp luật về quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình theo quy định tại Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020 số 62/2020/QH14 và Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ.

3.3. Tổ chức Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về ATVSLĐ đối với các chủ thể đang tham gia thi công xây dựng; chú trọng kiểm tra: Việc lập, phê duyệt kế hoạch tổng hợp về ATVSLĐ, biện pháp kỹ thuật đảm bảo ATVSLĐ trong thiết kế biện pháp thi công các hạng mục công trình xây dựng, biện pháp đảm bảo ATVSLĐ đối với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ; kiểm tra, hướng dẫn công tác tổ chức đánh giá, quản lý nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại các công trình đang thi công xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật về ATVSLĐ.

3.4. Tổ chức khen thưởng về ATVSLĐ cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc về công tác ATVSLĐ; xử lý các trường hợp về ATVSLĐ.

3.5. Tổ chức các hoạt động khác hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ như:

- Rà soát, kiện toàn hệ thống quản lý công tác ATVSLĐ tại các cơ quan, đơn vị; rà soát, bổ sung các quy định, quy chế về quản lý ATVSLĐ; nghiên cứu, tổ chức, đánh giá, quản lý nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ có hiệu quả.

- Tư vấn, hướng dẫn, huấn luyện kỹ năng làm việc an toàn, khả năng nhận diện nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ cho người lao động; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về ATVSLĐ; hội nghị, hội thảo, tọa đàm, đối thoại về chuyên đề ATVSLĐ; giao lưu, tham quan các mô hình quản lý tốt về ATVSLĐ; các hoạt động khác phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị, công trường.

- Thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình có người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

4. Tổ chức thực hiện:

4.1. Tại Sở Xây dựng:

- Phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát các văn bản QPPL về ATVSLĐ do UBND tỉnh ban hành về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh để kịp thời bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.

- Phối hợp với Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về ATVSLĐ đối với các chủ thể đang tham gia thi công xây dựng.

- Tích cực tuyên truyền về công tác ATVSLĐ thông qua cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

- Treo băng zon, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan để hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ.

4.2. Tại các Sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông về ATVSLĐ; hướng dẫn các doanh nghiệp hoạt động xây dựng trên địa bàn tổ chức các nội dung, hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ phù hợp, hiệu quả; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, hướng dẫn về công tác ATVSLĐ tại các doanh nghiệp/công trình đang thi công xây dựng công trình.

- Hướng dẫn các đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ tại cơ sở sản xuất, đảm bảo vệ sinh môi trường và điều kiện làm việc cho người lao động.

- Cử thành viên tham gia Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về ATVSLĐ trong xây dựng khi có yêu cầu.

4.3. Các doanh nghiệp hoạt động đầu tư xây dựng.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021 theo nội dung, chủ đề trên cho phù hợp đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực cho doanh nghiệp và người lao động.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, bộ phận trực thuộc triển khai các nội dung, hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ theo kế hoạch.

- Phối hợp với Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về ATVSLĐ trong xây dựng theo kế hoạch trên.

4.4. Kinh phí triển khai thực hiện:

- Đối với Sở, ban ngành và UBND các huyện: Từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác theo quy định.

- Đối với các doang nghiệp hoạt động đầu tư xây dựng: Chi phí triển khai  Tháng hành động về ATVSLĐ của đơn vị trên cơ sở chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của năm.

4.5. Tổng kết và báo cáo kết quả.

Phụ lục

Khẩu hiệu hưởng ứng tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021

 

- Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021.

- Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc.

- Hãy thực hiện tốt các nội quy, quy trình, biện pháp đảm bảo về ATVSLĐ và phòng chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc.

- Phòng ngừa tai nạn, bệnh nghề nghiệp trong lao động, sản xuất là trách nhiệm của mỗi người.

- Môi trường làm việc an toàn - Tốt cho bạn, cho doanh nghiệp.

- Chung tay xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc.

- Doanh nghiệp và người lao động chủ động thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm về an toàn, vệ sinh lao động.

- Đảm bảo An toàn, vệ sinh lao động là hạnh phúc của người lao động là sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

- Bảo vệ sức khỏe người lao động - Bảo vệ nguồn nhân lực của đất nước./.  

Tác giả:  Thu Hiền
Nguồn:  QLXD
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

Dự phòng trực tại TTHCC

- Ông: Nông Văn Du chuyên viên phòng Kinh tế xây dựng (nhân sự dự phòng - 0912928448) 

- Ông: Hoàng Châu Thành chuyên viên Văn phòng (nhân sự dự phòng - 0904144677)

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.