Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn thực hiện quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

( Cập nhật lúc: 19/10/2015  )
Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

1. Đối với Công ty Cổ phần Sahabak. Gồm 02 dự án:

- Dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gỗ Sahabak Thanh Bình

- Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất ván MDF Sahabak

a) Về hồ sơ xin miễm tiền thuê đất: Đề nghị bổ sung hồ sơ của 02 dự án nếu trên:

- Tờ khai tiền thuê đất theo quy định tại Tiết a, Khoản 5, Điều 46, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

- Biên bản nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng được lập giữa chủ đầu tư xây dựng công trình và nhà thầu thi công xây dựng công trình.

b) Về thời hạn miễn tiền thuê đất:

- Đối với Dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gỗ Sahabak Thanh Bình: Thời hạn miễm tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản là 1 năm (năm 2010). 

Lý do: Giấy chứng nhận đầu tư số 132210000003  ngày 21/12/2009 của Ban quản lý dự án các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn thì dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gỗ Sahabak Thanh Bình thì tiến độ thực hiện dự án từ năm 2009 đến năm 2010.

- Đối với Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất ván MDF Sahabak: Thời hạn miễm tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản là 3 năm từ tháng 9/2011 đến 9/2014. 

Lý do: Giấy chứng nhận đầu tư và GCN đầu tư điều chỉnh số 132210000006 của Ban quản lý dự án các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn thì Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất ván MDF Sahabak thì tiến độ thực hiện dự án từ năm 2011 đến hết tháng 12/2015.

2. Đối với Công ty Cổ phần vật tư thiết bị toàn bộ (Matexim).

a) Về hồ sơ xin miễm tiền thuê đất: Đề nghị bổ sung hồ sơ:

- Tờ khai tiền thuê đất theo quy định tại Tiết a, Khoản 5, Điều 46, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

- Biên bản nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng được lập giữa chủ đầu tư xây dựng công trình và nhà thầu thi công xây dựng công trình.

b) Về thời hạn miễn tiền thuê đất:

 Đề nghị giảm thời gian cho miễm tiền thuê đất từ tháng 09/2010 đến 3/2013.

Lý do: Theo Điều 1, Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số 132210000002 ngày 09/7/2012 của Ban quản lý dự án các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn thì đến tháng 3/2013, Công ty Cổ phần vật tư thiết bị toàn bộ (Matexim) hoàn thành và đưa dự án vào khai sử dụng.

Tác giả:  Minh Cương
Nguồn:  KTTH
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017; Gia hạn số 29/GP-TTĐT ngày 24/5/2022

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

- Dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí qua số tài khoản: 39510000036173 tại BIDV chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.