Skip Ribbon Commands
Skip to main content
System.Web.HttpParseException (0x80004005): The server tag is not well formed. ---> System.Web.HttpException (0x80004005): The server tag is not well formed. at System.Web.UI.TemplateParser.ProcessError(String message) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseStringInternal(String text, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseString(String text, VirtualPath virtualPath, Encoding fileEncoding) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseFile(String physicalPath, VirtualPath virtualPath) at System.Web.UI.TemplateParser.ParseInternal() at System.Web.UI.TemplateParser.Parse() at System.Web.Compilation.BaseTemplateBuildProvider.get_CodeCompilerType() at System.Web.Compilation.BuildProvider.GetCompilerTypeFromBuildProvider(BuildProvider buildProvider) at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.ProcessBuildProviders() at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild() at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath) at DynamicMenu.DynamicMenu.DynamicMenu.CreateChildControls()

hướng dẫn thực hiện công bố hợp quy các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

( Cập nhật lúc: 19/06/2020  )

Sở Xây dựng hướng dẫn thực hiện công bố hợp quy các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng như sau:

  1. Công bố hợp quy về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng là hoạt động bắt buộc. Khi lưu thông  sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên thị trường phải có giấy chứng nhận hợp quy, giấy công bố hợp quy hoặc thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Sở Xây dựng.

2.  Các tổ chức, cá nhân công bố hợp quy sẽ được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng và trong Công bố giá vật liệu xây dựng hàng quý của Liên Sở: Xây dựng - Tài chính làm cơ sở cho các chủ đầu tư lựa chọn sử dụng trong các công trình xây dựng. Các sản phẩm, hàng hóa thuộc đối tượng phải công bố hợp quy nhưng không thực hiện sẽ bị xử lý theo quy định về sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng.

3. Đề nghị các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng:

3.1. Thực hiện công tác đánh giá, chứng nhận và công bố hợp quy sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-BXD (có danh mục các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phải công bố hợp quy kèm theo Văn bản này).

3.2. Trình tự công bố hợp quy được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

3.3. Sau khi công bố hợp quy sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng gửi hồ sơ đăng ký công bố hợp về Sở Xây dựng để thông báo tiếp nhận theo quy định.

3.4  Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng cần thực hiện đánh giá, chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng đề nghị liên hệ với các tổ chức đã được cơ quan có thẩm quyền chỉ định thực hiện hoạt động chứng nhận hợp quy.

4. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân công bố hợp quy

4.1. Thông báo trên các phương tiện thông tin thích hợp về việc công bố hợp quy của mình đảm bảo người sử dụng sản phẩm, hàng hóa đó dễ dàng tiếp cận.

4.2. Duy trì liên tục và chịu trách nhiệm về sự phù hợp của các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường đã công bố hợp quy; duy trì việc kiểm soát chất lượng, thử nghiệm và giám sát định kỳ.

4.3. Lập sổ theo dõi và định kỳ hàng năm báo cáo việc sử dụng dấu hợp quy cho tổ chức chứng nhận được chỉ định.

4.4. Khi phát hiện sự không phù hợp của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường đã công bố hợp quy trong quá trình lưu thông hoặc sử dụng, tổ chức, cá nhân phải:

a) Kịp thời thông báo bằng văn bản về sự không phù hợp với Sở Xây dựng.

b) Tạm ngừng việc xuất xưởng và tiến hành thu hồi các sản phẩm, hàng hóa không phù hợp đang lưu thông trên thị trường trong trường hợp sản phẩm, hàng hóa không phù hợp có rủi ro cao gây mất an toàn cho người sử dụng; ngừng vận hành, khai thác các quá trình, dịch vụ, môi trường liên quan khi cần thiết.

c) Tiến hành các biện pháp khắc phục sự không phù hợp.

d) Thông báo bằng văn bản cho Sở Xây dựng về kết quả khắc phục sự không phù hợp trước khi tiếp tục đưa các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường vào sử dụng, lưu thông, khai thác, kinh doanh.

4.5. Thực hiện việc công bố lại khi có bất kỳ sự thay đổi nào về nội dung của hồ sơ công bố hợp quy đã đăng ký hoặc có bất kỳ sự thay đổi nào về tính năng, công dụng, đặc điểm của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã công bố hợp quy.

4.6. Thực hiện các nội dung khác theo quy định tại tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

          Trên đây là hướng dẫn thực hiện công bố hợp quy các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân có văn bản gửi Sở Xây dựng để hướng dẫn, giải quyết

Tác giả:  Hà Quế
Nguồn:  KTXD

Tin bài mới:


hướng dẫn lập Quy hoạch xây dựng khu chức năng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(25/02/2020)

Kế hoạch tổ chức tiếp nhận công dân Việt Nam lao động, học tập, công tác từ Trung Quốc về nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(17/02/2020)

Kế hoạch truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính năm 2020 (06/02/2020)

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020(02/01/2020)

thi đua cao điểm “100 ngày đêm lao động sáng tạo, thiết thực lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn” (24/8/1949 – 24/8/2019)(22/05/2019)

tuyên truyền, giới thiệu các hoạt động văn hóa, ẩm thực, quảng bá du lịch, giới thiệu sản phẩm nông sản OCOP tỉnh Bắc Kạn nhân dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2019 (10/04/2019)

Chỉ thị số 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp(25/01/2019)

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019(07/01/2019)

Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước(13/07/2018)

Thực hiện Quyết định 45 của TTg và QĐ 591 của UBND tỉnh về tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ BCCI(15/05/2017)

Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017; Gia hạn số 29/GP-TTĐT ngày 24/5/2022

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

- Dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí qua số tài khoản: 39510000036173 tại BIDV chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.