Skip Ribbon Commands
Skip to main content

hướng dẫn lập Quy hoạch xây dựng khu chức năng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 25/02/2020  )

Sở Xây dựng hướng dẫn lập Quy hoạch xây dựng khu chức năng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn nói chung và khu vực Hồ Ba Bể nói riêng như sau:

- Theo Điểm a, Khoản 1, Điều 28 của Luật số 35/2018/QH14 (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Quy hoạch) thì khu chức năng bao gồm khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; khu du lịch; khu nghiên cứu, đào tạo; khu thể dục, thể thao.

- Các khu chức năng có quy mô trên 500 ha cần phải được lập Quy hoạch chung xây dựng, đảm bảo phù hợp với Quy hoạch tỉnh, Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện, quy hoạch đô thị; Quy hoạch chung xây dựng khu chức năng được phê duyệt làm cơ sở lập Quy hoạch phân khu và Quy hoạch chi tiết xây dựng. Các khu vực trong khu chức năng cần được lập Quy hoạch phân khu xây dựng làm cơ sở lập Quy hoạch chi tiết xây dựng. Các khu vực trong khu chức năng, khi thực hiện đầu tư xây dựng cần phải lập Quy hoạch chi tiết xây dựng để cụ thể hóa Quy hoạch chung, Quy hoạch phân khu và làm cơ sở cấp giấy phép xây dựng (Điều 10, Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 và Khoản 4, Điều 2, Nghị định 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019).

- Trách nhiệm lập Quy hoạch khu chức năng: UBND cấp Tỉnh tổ chức lập nhiệm vụ, đồ án Quy hoạch chung xây dựng khu chức năng và Quy hoạch phân khu chức năng; UBND cấp huyện tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng được giao quản lý; Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng tổ chức lập Quy hoạch chi tiết khu vực được giao đầu tư (Khoản 2, Điều 24, Luật số 35/2018/QH14).

- UBND cấp Tỉnh phê duyệt nhiệm vụ, đồ án Quy hoạch chung xây dựng khu chức năng và Quy hoạch phân khu khu chức năng; Cơ quan thẩm định và trình phê duyệt là Sở Xây dựng. UBND cấp huyện phê duyệt nhiệm vụ, đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng; Cơ quan thẩm định và trình phê duyệt là Phòng kinh tế và Hạ tầng đối với cấp huyện, Phòng quản lý đô thị đối với Thành phố, Thị xã (Điều 34, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13).

- Nội dung đồ án và Quy định về Hồ sơ nhiệm vụ, đồ án Quy hoạch xây dựng khu chức năng thực hiện theo Điều 13, 14, 15, 16, 17, 18 của Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016.

-Về kinh phí cho công tác lập Quy hoạch xây dựng khu chức năng: Theo Quy định, Nhà nước bảo đảm kinh phí để lập Quy hoạch xây dựng; Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân tài trợ kinh phí để lập Quy hoạch xây dựng. Do Bắc Kạn là Tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là nguồn vốn; Nên hiện nay, Tỉnh có Chủ trương kêu gọi các nhà đầu tư tài trợ kinh phí lập Quy hoạch xây dựng (Quy hoạch chung, Quy hoạch phân khu và Quy hoạch chi tiết trước khi lập dự án đầu tư xây dựng ).

Đối với khu du lịch Ba Bể, UBND huyện Ba Bể và các nhà đầu tư tùy theo quy mô sử dụng đất, phạm vi nghiên cứu lập Quy hoạch xây dựng khu chức năng cho các khu vực đầu tư thì có thể lập Quy hoạch chung, Quy hoạch phân khu hoặc Quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng theo Quy định đã nêu ở trên. Tuy nhiên, các đồ án Quy hoạch xây dựng mới được lập phải dựa trên cơ sở nền tảng, kế thừa của các Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch ngành đã được lập và phê duyệt trước đây; Cụ thể:

- Quy hoạch chung khu du lịch sinh thái Hồ Ba Bể được UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt tại Quyết định số 1741/QĐ-UB ngày 23/9/2002.

- Quy hoạch chi tiết xây dựng 3 thôn: Bó Lù, Cốc Tộc, Pác Ngòi – xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 201/QĐ-UB ngày 01/02/2005.

- Quy hoạch chi tiết xây dựng khu Trung tâm hành chính và các điểm du lịch sinh thái Bản Cám, Ngã ba Sông Năng, Thác Đầu Đẳng và Bến Tà Kèn thuộc Vườn quốc gia Ba Bể được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2663/QĐ-UBND ngày 27/8/2009.

- Quy hoạch xây dựng liên tỉnh Hồ Ba Bể thuộc 02 tỉnh Tuyên Quang và Bắc Kạn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2153/QĐ-TTg ngày 21/12/2009.

- Quy hoạch xây dựng nông thôn mới của các xã trong khu vực Vườn quốc gia Ba Bể và các vùng lân cận.

- Quy hoạch bảo tồn và phát triển rừng bền vững Vườn quốc gia Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2012 – 2020 được UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt tại Quyết định số 1326/QĐ-UBND ngày 20/8/2013.

- Quy hoạch xây dựng khu du lịch Ba Bể tỉnh Bắc Kạn đến năm 2030 được UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt tại Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 30/10/2013.

Quy hoạch xây dựng khu chức năng, ngoài việc tuân thủ và kế thừa các đồ án Quy hoạch trước đã có, cần phải nghiên cứu theo hướng nhu cầu đầu tư và khả năng phát triển của địa phương để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với giai đoạn phát triển; đặc biệt các khu vực dự kiến phát triển thành đô thị trong tương lai (như khu Khang Ninh, Đồn Đèn . . . ). Đồng thời về ý tưởng Quy hoạch cần khai thác  và khơi dậy bản sắc Văn hóa đặc sắc, riêng biệt của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn, kết hợp hài hòa với cảm hứng và ý tưởng của các Làng cổ trên Thế giới; kết hợp hài hòa với cảnh quan tự nhiên, môi trường sinh thái. Đối với khu vực nằm trong vùng Di tích danh lam thắng cảnh Hồ Ba Bể Quy hoạch xây dựng cần có giải pháp về kiến trúc công trình, hạ tầng kỹ thuật phù hợp với Luật Di sản và hài hòa với điều kiện thực tế hiện nay của Vùng lõi có các hộ dân sinh sống.

Tác giả:  Nông Văn Du
Nguồn:  QH

Tin bài mới:


Kế hoạch tổ chức tiếp nhận công dân Việt Nam lao động, học tập, công tác từ Trung Quốc về nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(17/02/2020)

Kế hoạch truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính năm 2020 (06/02/2020)

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020(02/01/2020)

thi đua cao điểm “100 ngày đêm lao động sáng tạo, thiết thực lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn” (24/8/1949 – 24/8/2019)(22/05/2019)

tuyên truyền, giới thiệu các hoạt động văn hóa, ẩm thực, quảng bá du lịch, giới thiệu sản phẩm nông sản OCOP tỉnh Bắc Kạn nhân dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2019 (10/04/2019)

Chỉ thị số 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp(25/01/2019)

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019(07/01/2019)

Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước(13/07/2018)

Thực hiện Quyết định 45 của TTg và QĐ 591 của UBND tỉnh về tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ BCCI(15/05/2017)

Hướng dẫn thực hiện quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước(19/10/2015)

Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017; Gia hạn số 29/GP-TTĐT ngày 24/5/2022

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

- Dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí qua số tài khoản: 39510000036173 tại BIDV chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.