Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ VI năm 2020 - 2021 tại Sở Xây dựng

( Cập nhật lúc: 13/11/2020  )

NỘI DUNG HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH BẮC KẠN 2020-2021

1. Công tác chỉ đạo, điều hành:

1.1. Tổ chức phát động, tuyên truyền Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn đến toàn thể cán bộ công chức, người lao động toàn đơn vị theo các nội dung được quy định tại Quyết định số 1601/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 11 năm 2020 đến hết tháng 9 năm 2021.

- Đơn vị thực hiện: Hội đồng Khoa học và Công nghệ Sở và Văn phòng Sở chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

- Kết quả hoạt động hoặc sản phẩm: Tham mưu cho Giám đốc Sở ban hành các văn bản chỉ đạo, phát động và tuyên truyền về Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn tại Sở đảm bảo chất lượng và theo quy định; Phổ biến tuyên truyền và khuyến khích các tập thể, cá nhân tham gia tại các cuộc họp của cơ quan, trong các phong trào phát động các đợt thi đua khen thưởng tại đơn vị...

1.2. Thủ trưởng các đơn vị triển khai sâu rộng nội dung, kế hoạch tổ chức triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật của tỉnh đến toàn thể cán bộ công chức và người lao động để động viên khuyến khích mọi người hăng hái tham gia hội thi với các giải pháp kỹ thuật, sáng tạo, sáng kiến, cải tiến và ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động sản xuất... và được áp dụng tại tỉnh Bắc Kạn từ năm 2013 trở lại đây. 

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 11 năm 2020 đến hết tháng 9 năm 2020.

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị trực thuộc Sở chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

- Kết quả hoạt động hoặc sản phẩm: Phổ biến tuyên truyền và khuyến khích các cá nhân, tập thể hăng hái tham gia đăng ký đề tài sáng kiến với Hội đồng Khoa học và Công nghệ Sở theo đúng thời gian quy định.

2. Nhiệm vụ đặt ra đối với kế hoạch:

- Hội thi sáng tạo kỹ thuật của tỉnh là một nội dung quan trọng, là biện pháp tổ chức thực tiễn, một phương pháp tuyên truyền, giáo dục tích cực để động viên ý chí sáng tạo, ý chí quyết tâm, năng lực hoạt động thực tiễn của cán bộ công chức và người lao động tại đơn vị. Với lý do đó, thông qua Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ VI (2020 - 2021), Sở Xây dựng khuyến khích tinh thần và trách nhiệm với Hội thi và yêu cầu các cá nhân, tập thể của đơn vị hăng hái tham gia đăng ký với Hội thi của tỉnh các đề tài sáng kiến, các giải pháp sáng tạo kỹ thuật ở một số lĩnh vực sau:

 a) Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông: Các đề tài về ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết xử lý công việc; Nâng cao chất lượng quản lý văn bản nhà nước;…

 b) Cơ khí tự động hoá, xây dựng giao thông vận tải: Các đề tài về máy móc, tự động hoá trong thi công xây dựng; Nâng cao hiệu quản lý dự án đầu tư xây dựng,…

 c) Vật liệu, hoá chất, năng lượng: Ưu tiên các đề tài về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng vào sản xuất vật liệu xây dựng, các sản phẩm vật liệu xây dựng; Tái sử dụng các vật liệu xây dựng; Các đề tài về ứng phó với biến đổi khí hậu; Môi trường; Tài nguyên nước;…

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 11 năm 2020 đến hết tháng 9 năm 2021.

- Đơn vị thực hiện: Cán bộ công chức và người lao động trong cơ quan, các đơn vị trực thuộc Sở chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

- Kết quả hoạt động hoặc sản phẩm: Các đề tài, sáng kiến, các giải pháp sáng tạo kỹ thuật vào giải quyết công việc của đơn vị… để đăng ký tham gia Hội thi.

3. Thời gian phát động Hội thi:

- Từ tháng 11 năm 2020 đến hết tháng 9 năm 2021.

Quy định, giải thưởng và thời gian tổ chức của tỉnh tại đây

Tác giả:  Đỗ Mạnh Thế
Nguồn:  Hội đồng TĐKT
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017; Gia hạn số 29/GP-TTĐT ngày 24/5/2022

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

- Dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí qua số tài khoản: 39510000036173 tại BIDV chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.