Skip Ribbon Commands
Skip to main content

cung cấp thông tin dự án gọi vốn đầu tư lĩnh vực hạ tầng, đô thị, công nghiệp giai đoạn 2015-2020 của tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 13/08/2015  )
Cung cấp thông tin dự án gọi vốn đầu tư lĩnh vực hạ tầng, đô thị, công nghiệp giai đoạn 2015-2020 của tỉnh Bắc Kạn

1. Dự án xây dựng hạ tầng KCN Thanh Bình giai đoạn 2.

- Quy mô: Trong quy hoạch phát triển khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, Khu Công nghiệp Thanh Bình, xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới được phê duyệt với tổng quy mô quy hoạch là 153ha. Dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghiệp Thanh Bình giai đoạn 1 có quy mô là 73,5ha, giai đoạn 2 có quy mô 82,9ha.

- Phân tích thị trường: Từ năm 2013 đến nay đã có nhiều doanh nghiệp đến khảo sát tại Khu Công nghiệp Thanh Bình để đầu tư xây dựng nhà máy. Dự án xây dựng tuyến đường cao tốc Thái Nguyên-Chợ Mới có điểm cuối giao với đường trục của Khu Công nghiệp Thanh Bình dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2016 sẽ kết nối giao thông thuận lợi hơn giữa Khu Công nghiệp Thanh Bình với các tỉnh miền xuôi.

- Hiệu quả của dự án: Dự án xây dựng hạ tầng KCN Thanh Bình giai đoạn 2 tiếp giáp với Dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghiệp Thanh Bình giai đoạn I được đưa vào khai thác, sử dụng từ năm 2012 đến nay. Việc đầu tư thêm mặt bằng sẽ khai thác có hiệu quả hơn những lợi thế về đường giao thông, về sử dụng những công trình hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư, đồng thời đáp ứng kịp thời nhu cầu đầu tư khá lớn của các doanh nghiệp. Việc mở rộng Khu Công nghiệp sẽ thu hút đầu tư nhiều hơn cũng như phát triển công nghiệp của tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động.

- Chính sách ưu đãi đối với dự án:

+ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13.

+ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ;

+ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

+ Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (là hình thức đầu tư được thực hiện trên cơ sở hợp đồng giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để thực hiện, quản lý, vận hành dự án kết cấu hạ tầng, cung cấp dịch vụ công).

+ Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

+ Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

2. Dự án Đầu tư Hạ tầng Bắc Sông Cầu.

- Quy mô bao gồm: Khu đô thị nhà ở dân cư, khu vui chơi giải trí, nhà hàng, khách sạn, khu thể thao, bể bơi... Diện tích 100 ha

- Phân tích thị trường: Theo định hướng điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Bắc Kạn đến năm 2020, các khu chức năng văn hóa, thể dục thể thao, sân vận động cấp tỉnh và khu vui chơi giải trí được điều chuyển từ khu trung tâm hiện nay sang khu Bắc Sông Cầu. Khu vực dự án bao gồm thôn Phặc Tràng và Nà Ỏi thuộc xã Dương Quang, đây là khu đất có địa hình tương đối bằng phẳng, có diện tích trên 100ha, chủ yếu là đất ruộng và soi bãi, dân cư thưa thớt.

- Hiệu quả của dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu đô thị Bắc Sông Cầu, tạo quỹ đất để đầu tư các khu đô thị nhà ở, khu thể dục thể thao, sân vận động cấp tỉnh, khu vui chơi giải trí, văn hóa.

- Chính sách ưu đãi đối với dự án:

+ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13.

+ Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường.

+ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

+ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

+ Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

+ Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

3. Dự án Đầu tư sản xuất gạch không nung.

- Quy mô: 20 triệu viên/năm.

- Phân tích thị trường: Theo lộ trình sử dụng gạch không nung trên địa bản tỉnh tại Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 09/10/2013 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, đến hết năm 2016, các công trình xây dựng trên toàn tỉnh được đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước bắt buộc phải sử dụng 100% gạch xây không nung. Trên địa bàn tỉnh hiện chỉ có 01 nhà máy sản xuất gạch không nung xi măng cốt liệu với công suất 7 triệu viên/năm và bắt đầu chính thức đi vào hoạt động từ tháng 2/2015. Hiện tại, nhu cầu sử dụng gạch không nung ở địa phương là rất cao.

- Hiệu quả của dự án: Sử dụng vật liệu xây không nung thay thế gạch đất sét nung truyền thống, hạn chế sử dụng đất sét và than (nguồn tài nguyên không tái tạo), góp phần bảo vệ an ninh lương thực, tiết kiệm năng lượng, giảm lượng khí thải CO2 bảo vệ môi trường. Gạch không nung cách âm, cách nhiệt, chịu nhiệt tốt, bền, tiết kiệm thời gian thi công... Dự án góp phần tạo việc làm cho lao động địa phương.

- Chính sách ưu đãi đối với dự án:

+ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13.

+ Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

+ Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

+ Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020.

4. Dự án đầu tư mỏ đá Sỹ Bình – Vũ Muộn đá ốp lát Granit

- Quy mô: Nhà đầu tư lựa chọn phù hợp với vùng nguyên liệu.

- Phân tích thị trường: Ở Việt Nam, đá ốp lát được sử dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng (trong nhà, ngoài nhà, tường rào, lát vỉa hè đường phố). Đá ốp lát không chỉ lưu thông trên thị trường nội địa mà còn xuất khẩu ra nước ngoài.

- Hiệu quả của dự án: Dự án được đầu tư xây dựng góp phần cung cấp, làm đa dạng hóa nguồn vật liệu hoàn thiện cho công trình tại địa phương, giảm bớt nhập khẩu nhóm vật liệu này từ thị trường bên ngoài, giảm chi phí giá thành vật liệu, góp phần làm tăng hiệu quả, tiết kiệm chi phí đầu tư xây dựng công trình. Dự án góp phần tạo việc làm cho lao động địa phương.

- Chính sách ưu đãi đối với dự án:

+ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13.

+ Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Trên đây là thông tin những dự án gọi vốn đầu tư lĩnh vực hạ tầng, đô thị, công nghiệp giai đoạn 2015-2020 của tỉnh Bắc Kạn

Tác giả:  Hải Bằng
Nguồn:  KTTH

Tin bài mới:


Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017; Gia hạn số 29/GP-TTĐT ngày 24/5/2022

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

- Dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí qua số tài khoản: 39510000036173 tại BIDV chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.