Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Sở Xây dựng thông báo lựa chọn đơn vị bán đấu giá tài sản xe ô tô MITSHUBISHI 7 chỗ 1996

Xem tiếp


Ngày 15/5/2018 Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 630/QĐ-SXD phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Kiểm toán vốn đầu tư xây dựng hoàn thành thuộc Hợp phần thoát nước, dự án Cấp nước và Vệ sinh thị xã Bắc Kạn

Xem tiếp


Ngày 07/02/2017 Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn ký quyết định số 112/QĐ-SXD về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu Thiết kế lập đồ án quy hoạch xây dựng thuộc dự án Lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Kạn đến năm 2035

Xem tiếp


Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn tổ chức đấu thầu rộng rãi gói thầu Thiết kế lập đồ án quy hoạch xây dựng, thuộc dự án Lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Kạn đến năm 2035.

Xem tiếp

Sign In