Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ủy quyền cắm mốc quy hoạch tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 03/10/2023  )

Ủy quyền và giao nhiệm vụ thực hiện các nội dung cắm mốc giới đối với các đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân  tỉnh. Cụ thể như sau:

1. Về nội dung lập, ban hành kế hoạch cắm mốc giới.

-       Giao Sở Xây dựng tổ chức lập kế hoạch cắm mốc giới các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh có phạm vi liên quan đến địa giới hành chính hai huyện trở lên; trình UBND tỉnh ban hành, làm cơ sở để triển khai tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới và tổ chức cắm mốc giới ngoài thực địa.

-       Giao Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh tổ chức lập kế hoạch cắm mốc giới đồ án quy hoạch phân khu xây dựng các khu công nghiệp thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh; trình UBND tỉnh ban hành, làm cơ sở để triển khai tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới và tổ chức cắm mốc giới ngoài thực địa.

- Ủy quyền cho UBND cấp huyện tổ chức lập, ban hành kế hoạch cắm mốc giới các đồ án quy hoạch chung và quy hoạch phân khu thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý, làm cơ sở để triển khai tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới và tổ chức cắm mốc giới ngoài thực địa.

2. Về nội dung lập nhiệm vụ và hồ sơ cắm mốc giới, tổ chức cắm mốc giới ngoài thực địa.

-  Giao Sở Xây dựng tổ chức lập nhiệm vụ và hồ sơ cắm mốc giới các đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh có phạm vi liên quan đến địa giới hành chính hai huyện trở lên; đồng thời tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa.

-  Giao Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh tổ chức lập nhiệm vụ và hồ sơ cắm mốc giới đồ án quy hoạch phân khu xây dựng các khu công nghiệp thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh; trình Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa.

- Ủy quyền cho UBND cấp huyện tổ chức lập nhiệm vụ và hồ sơ cắm mốc giới các đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý; tổ chức thẩm định, phê duyệt và tổ chức triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa.

3. Thời gian thực hiện ủy quyền: Kể từ ngày …/9/2023 đến khi có sự thay đổi theo quy định của pháp luật.

4. Đối với các đồ án quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị còn lại, việc lập, ban hành kế hoạch cắm mốc giới; lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới; tổ chức triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa thực hiện theo quy định tại Thông tư số 10/2016/TT-BXD. (Quyết định 1691) tại đây

Tác giả:  Bàn Thị Thắm
Nguồn:  UBND tỉnh Bắc Kạn
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017; Gia hạn số 29/GP-TTĐT ngày 24/5/2022

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

- Dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí qua số tài khoản: 39510000036173 tại BIDV chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.