Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ưu đãi đầu tư trong nông nghiệp nông thôn

( Cập nhật lúc: 03/05/2019  )

Ngày 24/4/2019 UBND tỉnh ban hành văn bản số 2114/UBND-KTTCKT triển khai thực hiện Nghị quyết Số 05/2019/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích đầu tư vào Nông nghiệp, nông thôn.

1- Tiếp cận tín dụng

2- Hỗ trợ đầu tư 

3- Hỗ trợ chế biến - giết mổ

Toàn văn Nghị quyết 05/2019/HĐND tỉnh tại đây

Tác giả:  adminsxd
Nguồn:  VP
Sign In