Skip Ribbon Commands
Skip to main content

“Trường hợp cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng nêu tại Khoản 2 Điều này không đủ điều kiện để thẩm tra thiết kế thì cơ quan này được thuê hoặc chỉ định tổ chức tư vấn, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện thẩm tra thiết kế”.

( Cập nhật lúc: 01/07/2014  )
Trả lời ý kiến đề nghị tại Văn bản số 995/GD&ĐT-XDCB của Sở Giáo dục và Đào tạo về “Trường hợp cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng nêu tại Khoản 2 Điều này không đủ điều kiện để thẩm tra thiết kế thì cơ quan này được thuê hoặc chỉ định tổ chức tư vấn, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện thẩm tra thiết kế”.
Để giải quết thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình Sở Xây dựng hướng dẫn: 

          1. Đối với gói thầu tư vấn thẩm tra thiết kế xây dựng công trình, chủ đầu tư phải lập kế hoạch đấu thầu và trình người có thẩm quyền hoặc người được ủy quyền quyết định đầu tư xem xét phê duyệt.

          2. Đối với các công trình thuộc trách nhiệm thẩm tra của Sở Xây dựng hoặc các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (đã được quy định tại văn bản số 2922/UBND-XDCB ngày 11 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh Bắc Kạn) chủ đầu tư gửi hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đến Sở Xây dựng hoặc các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành để thực hiện thẩm tra và thanh toán phí thẩm tra theo quy định của Bộ Tài chính ban hành.

          3. Trường hợp Sở Xây dựng hoặc các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành không đủ điều kiện thực hiện thẩm tra thiết kế thì cơ quan này được chỉ định 01 đơn vị tư vấn có đủ điều kiện và đã đăng kí thông tin năng lực với Sở Xây dựng để chủ đầu tư làm các thủ tục hợp đồng với đơn vị này thẩm tra thiết kế. Đơn vị tư vấn được chỉ định có trách nhiệm báo cáo kết quả thẩm tra đến cơ quan chuyên môn về xây dựng để tổng hợp đồng thời phải chịu trách nhiệm trước cơ quan này, trước chủ đầu tư và pháp luật về kết quả thẩm tra của mình. Trong trường hợp này chủ đầu tư phải lập kế hoạch đấu thầu trình người quyết định đầu tư xem xét phê duyệt, chỉ định thầu theo kế hoạch đấu thầu được phê duyệt, ký kết hợp đồng và thực hiện thanh toán chi phí thẩm tra (theo quy định của Quyết định số 957/QĐ-BXD) với đơn vị tư vấn thẩm tra đã được chỉ định.

 Toàn văn CV số 503/SXD-QLXD ngày 30/6/2014 tại đây
Tác giả:  ad
Nguồn:  QLXD
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

Dự phòng trực tại TTHCC

- Ông: Nông Văn Du chuyên viên phòng Kinh tế xây dựng (nhân sự dự phòng - 0912928448) 

- Ông: Hoàng Châu Thành chuyên viên Văn phòng (nhân sự dự phòng - 0904144677)

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.