Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện một số nhiệm vụ về cải cách TTHC

( Cập nhật lúc: 28/07/2023  )

Thực hiện Văn bản số 4738/UBND-NCPC ngày 25/7/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh (Văn bản số 4738/UBND-NCPC) về việc thực hiện một số nhiệm vụ về cải cách thủ tục hành chính.

Giám đốc Sở chỉ đạo như sau:

1. Các đơn vị trực thuộc Sở theo chức năng nhiệm vụ quán triệt và triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu tại mục 1 của Văn bản số 4738/UBND-NCPC  như sau:

- Tập trung rà soát, lựa chọn thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết có tính khả thi, phù hợp, thường xuyên phát sinh hồ sơ và có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp để đề xuất phương án ủy quyền trong giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực mình quản lý và giải quyết.

- Phối hợp với Văn phòng Sở tổng hợp và theo dõi báo cáo kết quả rà soát của UBND các huyện, thành phố theo lĩnh vực đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ được giao.

 - Báo cáo kết quả rà soát, lựa chọn TTHC thuộc lĩnh vực mình và gửi về Văn phòng Sở trước ngày 17/8/2023 để tổng hợp theo quy định.

2. Văn phòng Sở có trách nhiệm:

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao có thời hạn giải quyết; Tổng hợp và xây dựng báo cáo gửi các ngành liên quan đúng tiến độ theo quy định.

- Tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo Sở chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính của đơn vị.

- Đôn đốc các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ về cải cách thủ tục hành chính đảm bảo chất lượng, đáp ứng về tiến độ.

Với nội dung trên, Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị thuộc Sở nghiêm túc tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện./.

(Gửi đính kèm theo Văn bản số 4738/UBND-NCPC ngày 25/7/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)

Tác giả:  Đỗ Mạnh Thế
Nguồn:  Văn phòng
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017; Gia hạn số 29/GP-TTĐT ngày 24/5/2022

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

- Dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí qua số tài khoản: 39510000036173 tại BIDV chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.