Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện công tác quản lý công trình hạ tầng trên địa bàn tỉnh theo TTLT số 21/BXD-BCT-BTTTT và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 28/11/2014  )

Thực hiện công tác quản lý công trình hạ tầng trên địa bàn tỉnh theo TTLT số 21/BXD-BCT-BTTTT và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Kạn Sở Xây dựng yêu cầu UBND các huyện, thị xã thực hiện tốt TTLT 21/2013 và công văn 3917/UBND-XDCB của UBND tỉnh Bắc Kạn 

Toàn văn công văn 1001/SXD-HTKT tại đây

 
Tác giả:  Lam Luyến
Nguồn:  HTKT
Sign In