Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nhiệm vụ rà soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2014 của Sở Xây dựng

( Cập nhật lúc: 20/02/2014  )
Mục đích, yêu cầu đề ra của Kế hoạch là: thông qua rà soát để phát hiện và kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung thay thế hoặc huỷ bỏ, bãi bỏ các quy định, TTHC không đáp ứng các tiêu chí về sự cần thiết, phù hợp, tính hợp pháp, đồng thời thông qua công tác rà soát để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi công chức trong việc thực hiện TTHC, coi việc rà soát TTHC là nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan và của mỗi công chức khi được phân công giải quyết TTHC.

      Ngày 19/02/2014 Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch rà soát quy định, TTHC năm 2014.

      Mục đích, yêu cầu đề ra của Kế hoạch là: thông qua rà soát để phát hiện và kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung thay thế hoặc huỷ bỏ, bãi bỏ các quy định, TTHC không đáp ứng các tiêu chí về sự cần thiết, phù hợp, tính hợp pháp, đồng thời thông qua công tác rà soát để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi công chức trong việc thực hiện TTHC, coi việc rà soát TTHC là nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan và của mỗi công chức khi được phân công giải quyết TTHC.

      Theo chỉ đạo của UBND tỉnh về rà soát TTHC năm 2014 là ưu tiên lựa chọn những TTHC phát sinh nhiều trên thực tế, những TTHC còn gặp vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện, những TTHC còn rườm rà, chưa hợp lý, hợp pháp để rà soát, Sở chọn 10 TTHC (trong tổng số 52 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở) để rà soát, trong đó có 9 TTHC thuộc lĩnh vực xây dựng và 01 TTHC thuộc lĩnh vực quy hoạch xây dựng.

      Công tác rà soát được tiến hành từ ngày 01/3/2014 đến ngày 15/6/2014.

     Ngoài nhiệm vụ rà soát theo Kế hoạch nói trên, Giám đốc Sở cũng đã chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở chủ động thực hiện rà soát TTHC khi có các văn bản Quy phạm pháp luật mới ban hành trong năm 2014 liên quan đến TTHC thuộc phạm vi giải quyết của Sở mà trực tiếp các phòng đang thực hiện để đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ kịp thời./.

Tác giả:  Lý Kim
Nguồn: 
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

Dự phòng trực tại TTHCC

- Ông: Nông Văn Du chuyên viên phòng Kinh tế xây dựng (nhân sự dự phòng - 0912928448) 

- Ông: Hoàng Châu Thành chuyên viên Văn phòng (nhân sự dự phòng - 0904144677)

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.