Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch hoạt động Thông tin đối ngoại năm 2024 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 14/11/2023  )

NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Công tác chỉ đạo, điều hành:

1.1. Đảng bộ, Ban giám đốc, các đơn vị trực thuộc, ban chấp hành công đoàn, đoàn thanh niên và cán bộ công chức, người lao động toàn cơ quan tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền về việc triển khai công tác thông tin đối ngoại tại đơn vị đảm bảo đầy đủ các nội dung theo Kế hoạch số 661/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch Công tác Thông tin đối ngoại năm 2024.

1.2. Xây dựng kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại của Sở theo Kế hoạch số 661/KH-UBND của UBND tỉnh.

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 11 năm 2023.

1.3. Phân công lãnh đạo phụ trách và bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác thông tin đối ngoại tại đơn vị.

Sở Xây dựng phân công đồng chí Hà Minh Cương, Phó Giám đốc Sở phụ trách công tác thông tin đối ngoại của Sở năm 2024.

2. Thông qua các sự kiện, hội nghị của ngành để tuyên truyền về các nỗ lực, thành tựu của tỉnh Bắc Kạn trong phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, đảm bảo an sinh xã hội.

- Nội dung tuyên truyền: Tuyên truyền về chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ công tác đối ngoại của tỉnh; các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh; những thành tựu của Việt Nam trong hội nhập quốc tế và những đóng góp của Việt Nam trong phối hợp giải quyết các vấn đề quốc tế, khu vực đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân; Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn, năm tròn, năm chẵn trong quan hệ ngoại giao song phương và đa phương của Việt Nam năm 2023; Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người Bắc Kạn với bạn bè quốc tế; giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh, môi trường đầu tư, các chương trình, kế hoạch hợp tác, xúc tiến đầu tư; cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh….

- Hình thức thực hiện: Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; trang/cổng thông tin điện tử của Sở; hội nghị, hội thảo….

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Sở.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2024

3. Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ chuyên sâu về thông tin đối ngoại, kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

- Cử cán bộ, công chức phục trách công tác thông tin đối ngoại của đơn vị tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ chuyên sâu về thông tin đối ngoại, kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí do Sở Thông tin và truyền thông, Bộ, ngành Trung ương tổ chức.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở.

- Thời gian thực hiện: Khi có giấy mời, công văn triệu tập của các cơ quan liên quan.

4. Cung cấp thông tin về các vấn đề liên quan đến tỉnh, thành phố được dư luận quan tâm; giải thích, làm rõ, đấu tranh với các thông tin sai lệch ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của tỉnh, địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Thực hiện việc cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định tại Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước; thường xuyên theo dõi thông tin báo chí đăng, phát, chủ động phản hồi thông tin liên quan đến lĩnh vực, địa phương quản lý.

- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị trực thuộc Sở.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2024.

 TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Thủ trưởng các đơn vị, BCH Công đoàn, BCH đoàn thanh niên và cán bộ công chức và người lao động toàn cơ quan căn cứ vào Kế hoạch số 661/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch này của Sở để tổ chức triển khai thực hiện.

2. Giao Văn phòng Sở:

- Căn cứ vào điều kiện thực tế của đơn vị, tham mưu cho lãnh đạo sở tổ chức triển khai có hiệu quả công tác thông tin đối ngoại năm 2024 tại đơn vị.

- Tổ chức xây dựng báo cáo định kỳ 6 tháng và năm về kết quả thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2024 tại đơn vị gửi Sở Thông tin và Truyền thông theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch hoạt động Thông tin đối ngoại năm 2024 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn./.

Tác giả:  i:0#.f|admembershipprovider|adminsxd
Nguồn: 
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017; Gia hạn số 29/GP-TTĐT ngày 24/5/2022

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

- Dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí qua số tài khoản: 39510000036173 tại BIDV chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.