Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn quy trình thẩm tra các công trình xây dựng cơ bản

( Cập nhật lúc: 03/10/2014  )

Sở Xây dựng hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện công tác thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình như sau:

          1. Đối với các công trình thuộc trách nhiệm thẩm tra của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng (theo Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn Về việc ban hành Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn) chủ đầu tư gửi hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng để thực hiện thẩm tra theo quy định.

          2. Trường hợp cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng không đủ điều kiện thực hiện thẩm tra thiết kế thì cơ quan này được chỉ định 01 đơn vị tư vấn có đủ điều kiện và đã đăng kí thông tin năng lực với Sở Xây dựng để thực hiện thẩm tra thiết kế. Trong trường hợp này chủ đầu tư phải lập kế hoạch đấu thầu trình người quyết định đầu tư phê duyệt, chỉ định thầu theo kế hoạch đấu thầu được phê duyệt, ký kết hợp đồng và thực hiện thanh toán chi phí thẩm tra với đơn vị tư vấn thẩm tra đã được chỉ định.

          3. Mức phí, chi phí thẩm tra theo quy định tại Thông tư số 75/2014/TT-BTC  như sau:

          3.1 Trường hợp cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng thực hiện toàn bộ công việc thẩm tra thì cơ quan này thu phí thẩm tra theo mức thu quy định tại Phụ lục số 1 Biểu mức phí ban hành kèm theo Thông tư số 75/2014/TT-BTC.

          3.2 Trường hợp cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng, tổ chức tư vấn hoặc cá nhân cùng thực hiện thẩm tra đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thì cơ quan quản lý nhà nước thu phí thẩm tra theo quy định tại Phụ lục số 2 Biểu mức phí ban hành kèm theo Thông tư số 75/2014/TT-BTC. Chi phí cho tổ chức tư vấn, cá nhân thực hiện thẩm tra do chủ đầu tư chi trả trực tiếp cho tổ chức tư vấn, cá nhân theo mức chi phí quy định của Bộ Xây dựng (Theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng).

          3.3 Đối với trường hợp cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng thực hiện chỉ định đơn vị tư vấn thực hiện thẩm tra (Theo Khoản 2 văn bản này) thì cơ quan quản lý nhà nước không thu phí thẩm tra. Chi phí thẩm tra được chủ đầu tư chi trả trực tiếp cho tổ chức tư vấn, cá nhân thực hiện thẩm tra theo mức chi phí quy định của Bộ Xây dựng.

 Toàn văn công văn số 812/SXD-CV tại đây
Tác giả:  ad
Nguồn:  QLXD
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

Dự phòng trực tại TTHCC

- Ông: Nông Văn Du chuyên viên phòng Kinh tế xây dựng (nhân sự dự phòng - 0912928448) 

- Ông: Hoàng Châu Thành chuyên viên Văn phòng (nhân sự dự phòng - 0904144677)

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.