Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn danh mục trình thẩm định dự án, thiết kế, dự toán công trình

( Cập nhật lúc: 11/05/2016  )

Thực hiện Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 - Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật, 
Sở Xây dựng hướng dẫn các Chủ đầu tư danh mục hồ sơ cần và đủ trình thẩm định: 

1- Hồ sơ trình thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở (Xem chi tiết tại phụ lục 1)
2- Hồ sơ trình thẩm định công trình chỉ cần lập báo cáo kinh tế kỹ thuật. (Xem chi tiết tại phụ lục 2).
3- Hồ sơ trình thẩm định công trình thực hiện điều chỉnh. (Xem chi tiết tại phụ lục 3).
4- Báo cáo giám sát, đánh giá khi điều chỉnh dự án đầu tư đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước (Phụ lục 4).
5- Hồ sơ trình thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, thẩm định dự toán sau thiết cơ sở. (Xem chi tiết tại phụ lục 5).
6- Hồ sơ trình thẩm định đối với các công trình thực hiện điều chỉnh thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán triển khai sau thiết kế cơ sở (Xem chi tiết tại phụ lục 6).

Thời gian thẩm định:
Dự án nhóm B: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Dự án nhóm C: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Văn bản hướng dẫn mời quý độc giả xem tại đây
Danh mục phụ lục mời quý độc giả tải về tại đây
Tác giả:  ad
Nguồn:  QL&GĐXD
Sign In