Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đôn đốc thực hiện chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh

( Cập nhật lúc: 13/04/2016  )

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực khai thác, sản xuất và sử dụng vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh, ngày 15 tháng 7 năm 2015 Sở Xây dựng đã ban hành Văn bản số 603/SXD-KTTH V/v hướng dẫn áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng” . Trong đó, đề nghị các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng thực hiện công bố hợp quy phù hợp với các quy định kỹ thuật nêu trong Phần 2, QCVN 16:2014/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BXD, ngày 15/9/2014 Bộ Xây dựng đối với các sản phẩm, hàng hoá do mình sản xuất, nhập khẩu dựa trên kết quả Chứng nhận hợp quy của Tổ chức đánh giá sự phù hợp được Bộ Xây dựng chỉ định hoặc thừa nhận. Không đưa sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng lưu thông tiêu thụ trên thị trường và sử dụng trong các công trình xây dựng khi chưa thực hiện công bố hợp quy.

Tuy nhiên, đến nay trên địa bàn toàn tỉnh mới chỉ có Công ty Cổ phần Hồng Hà đã được công bố hợp qui các sản phẩm cát, đá , gạch xây KN từ thời điểm tháng 8 năm 2015, còn lại các tổ chức, doanh nghiệp khai thác, sản xuất VLXD chưa thực hiện chứng nhận hợp quy và được Sở Xây dựng công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng do tổ chức khai thác, sản xuất theo qui định.

Thực hiện Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 27/01/2016 của UBND tỉnh về việc ban Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2016.  Nhằm tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường và sử dụng trong các công trình xây dựng, Sở Xây dựng đề nghị các tổ chức khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh thực hiện chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng do mình sản xuất và lập hồ sơ đề nghị công bố hợp quy về Sở Xây dựng để được công bố làm cơ sở cho các Chủ đầu tư trên địa bàn lựa chọn sản phẩm đảm bảo hợp quy sử dụng trong các công trình xây dựng.

(Đính kèm danh mục sản phẩm vật liệu phải công bố phù hợp quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm hàng hóa VLXD QCVN 16:2014/BXD)

Trong tháng 4/2016, Sở Xây dựng sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành qui định của pháp luật về  Hợp quy sản phẩm đối với các loại VLXD của các tổ chức, cá nhân khai thác, chế biến VLXD trên địa bàn tỉnh, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước 31/6/2015.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Sở Xây dựng Bắc Kạn theo địa chỉ: Số 7, đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Số điện thoại 0281 3870 855 để được hướng dẫn giải quyết.

Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017; Gia hạn số 29/GP-TTĐT ngày 24/5/2022

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

- Dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí qua số tài khoản: 39510000036173 tại BIDV chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.