Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Điều chỉnh quy hoạch phát triển KT-XH n020, tầm nhìn 2030

( Cập nhật lúc: 01/02/2018  )

Ngày 22/12/2017 thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 2078/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch điều chính phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc kạn giai đoạn 2016-2020; tầm nhìn 2030.

1- Phát triển KTXH giai đoạn 2016-2020.

2- Phát triển KTXH 2030

3- Phát triển xã hội

4- Bảo vệ môi trường, phát triển bền vững

5- Cải cách hành chính

6- An ninh quốc phòng

Toàn văn Quyết định 2078 tại đây

Tác giả:  AD
Nguồn:  Văn phòng
Sign In