Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục các đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 22/11/2022  )

Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục các đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh như sau:

1. Số lượng đồ án: 03 đồ án quy hoạch; loại quy hoạch làquy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng.

2. Chi tiết thông tin danh mục cácđồ án quy hoạch theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Tổ chức thực hiện

1. Sở Xây dựng

-Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện công bố công khai danh mục các đồ án quy hoạch trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, của Sở Xây dựng và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo điều kiện thuận lợitiếp cận thông tin của nhân dân và các nhà tài trợ quan tâm, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Thời gian đăng tải chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày ký Quyết định.

- Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1786/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2022 của UBND tỉnh.

- Tổ chức lập, trình Hội đồng thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch được giao lập quy hoạch; cung cấp thông tin về đồ án quy hoạch cho các tổ chức, cá nhân, các nhà tài trợ quy hoạch khi được đề nghị

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính

-Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét, cân đối, tham mưu cho UBND tỉnh về nguồn kinh phí để thực hiện lập các quy hoạch theo danh mục từ nguồn ngân sách nhà nước theo chức năng nhiệm vụ được giao.

- Giao Sở Tài chính hướng dẫn nhà tài trợ kinh phí lập quy hoạch thực hiện nộp kinh phí tài trợ vào ngân sách nhà nước theo quy định và sau khi tiếp nhận kinh phí của nhà tài trợ, tham mưuphân bổ kinh phí để tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và công bố đồ án quy hoạch theo quy định.

3.UBND thành phố Bắc Kạn: Tổ chức lập, trình Hội đồng thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch được giao lập quy hoạch; cung cấp thông tin về đồ án quy hoạch cho các tổ chức, cá nhân, các nhà tài trợ quy hoạch khi được đề nghị.

* Quyết định này thay thế Quyết định số 2177/QĐ-UBND ngày 10/11/ 2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục các đồ án quy hoạch dự kiến lập thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh.

QĐ 2244

Tác giả:  Ban Thị Thắm
Nguồn:  Quy hoạch

Tin bài mới:


đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công(11/11/2022)

Khắc phục những tồn tại, hạn chế Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021, nâng cao Chỉ số năm 2022 và những năm tiếp theo(04/11/2022)

đôn đốc tổ chức đợt cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (01/11/2022)

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Xây dựng cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần, dịch vụ công trực tuyến chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến (26/10/2022)

quy định về nội dung hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn (sau đây viết tắt là quy hoạch đô thị và nông thôn).(26/10/2022)

Hướng dẫn Quản lý tạm thời về kiến trúc, cảnh quan đối với các công trình nhà ở riêng lẻ xây dựng trong phạm vi ảnh hưởng đến Khu di tích quốc gia đặc biệt Danh lam thắng cảnh hồ Ba Bể(23/08/2022)

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 25/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ triển khai Đề án "Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030”(15/08/2022)

Đối thoại trực tuyến Của Lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn với thanh niên trên địa bàn tỉnh trong tháng 8/2021(23/06/2021)

Công bố kết luận thanh tra về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước(17/06/2021)

triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT/BXD-BCA ngày 10/4/2009 của Bộ Xây dựng và Bộ Công an(14/05/2021)

Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017; Gia hạn số 29/GP-TTĐT ngày 24/5/2022

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

- Dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí qua số tài khoản: 39510000036173 tại BIDV chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.