Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và dự kiến nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2015

( Cập nhật lúc: 07/07/2015  )
Thực hiện văn bản số 1186/BXD-KHTC ngày 01/6/2015 của Bộ Xây dựng về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2015. Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và dự kiến nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2015

Toàn văn báo cáo mời quý độc giả tải về tại đây

Tác giả:  AD
Nguồn:  KTTH
Sign In