Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đề nghị lãnh đạo các đơn vị, UBND các huyện, thành phố quán triệt chỉ đạo các bộ phận triển khai thực hiện công tác báo cáo hệ thống chỉ tiêu thống kê tổng hợp ngành xây dựng năm 2016 theo Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 19/8/2015 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp

Sign In