Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh về việc bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013 - 2020

( Cập nhật lúc: 04/03/2019  )

Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013-2020 được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn thông qua tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 29/7/2013. Qua một thời gian triển khai thực hiện, cho đến nay một số nội dung của quy hoạch trên đã không còn phù hợp với thực tế cần được nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung.

Dự kiến tại kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa IX (tháng 4/2019) UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh để thông qua bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013-2020. Sau khi bổ sung quy hoạch trên thông qua sẽ làm cơ sở để UBND tỉnh Bắc Kạn cấp phép thăm dò, khai thác cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của Luật Khoáng sản, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Với nội dung nêu trên, Sở Xây dựng đề nghị Quý cơ quan cho ý kiến dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về việc bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013 - 2020 và Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua việc bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013 - 2020.

Địa chỉ nhận góp ý: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn, số 4, đường Trường Chinh, tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; bản điện tử gửi theo địa chỉ: banghh.sxd@backan.gov.vn.

(Kèm theo dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND).

Đề nghị Quý cơ quan cho ý kiến bằng văn bản gửi Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn trước ngày 18/3/2019.

Toàn văn dự thảo tại đây

Tác giả:  Hải Bằng
Nguồn:  KTXD
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Nguyễn Thị Minh Phương (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 15 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0915204349)

- Bà Nông Thị Thơ, chuyên viên phòng Kinh tế xây dựng (nhân sự dự phòng) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 16 đến hết số ngày của các tháng (Số điện thoại liên hệ: 0986097183).

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.