Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến dự thảo các đơn giá xây dựng công trình

( Cập nhật lúc: 20/11/2018  )
xin ý kiến dự thảo các đơn giá xây dựng công trình; bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá DVCI đô thị (phần Duy trì hệ thống chiếu sáng) tỉnh Bắc Kạn

Căn cứ Văn bản số 5621/UBND-XDCB ngày 16/12/2016 của UBND tỉnh về việc đồng ý chủ trương xây dựng đơn giá xây dựng công trình, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

Đến nay, Sở Xây dựng đã xây dựng xong dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình; bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá Dịch vụ công ích đô thị (phần Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị) và đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng tại địa chỉ: https://soxaydung.backan.gov.vn

Để thực hiện đúng trình tự quy định, đảm bảo tính pháp lý và chất lượng trước khi trình cấp có thẩm quyền ban hành, Sở Xây dựng trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị (như kính gửi) truy cập vào địa chỉ nêu trên, tải dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định để nghiên cứu, tham gia ý kiến. Văn bản góp ý gửi về Sở Xây dựng trước ngày 30/11/2018. Sau thời gian trên, các cơ quan, đơn vị không có ý kiến góp ý bằng văn bản được hiểu là nhất trí với nội dung dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định.

Vậy, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện./.
 Toàn văn dự thảo mời quý cơ quan, độc giả tải về tại đây
Tác giả:  Hải Bằng
Nguồn:  KTXD

Tin bài mới:


Góp ý dự thảo Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp trưởng, cấp phó của các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng; cấp trưởng, cấp phó của phòng Kinh tế và hạ tầng, phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố(15/08/2018)

Xin ý kiến về dự thảo Quy định một số nội dung về quản lý, đầu tư xây dựng các dự án nhà ở, khu đô thị, khu dân cư mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(13/06/2018)

Xin ý kiến góp ý dự thảo văn bản(31/10/2017)

Lấy ý kiến góp ý dự thảo điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 định hướng đến năm 2030(25/09/2017)

Tham gia ý kiến về Đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Kạn (14/07/2017)

Tham gia ý kiến về Đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Kạn 2035 (Tiếp)(14/07/2017)

góp ý Dự thảo Tờ trình UBND và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh(18/05/2017)

Góp ý Dự thảo Thông tư Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì CTXD(09/01/2017)

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật: Đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(06/09/2016)

Góp ý Dự thảo Quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(31/08/2016)

Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Nguyễn Thị Minh Phương (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 15 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0915204349)

- Bà Nông Thị Thơ, chuyên viên phòng Kinh tế xây dựng (nhân sự dự phòng) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 16 đến hết số ngày của các tháng (Số điện thoại liên hệ: 0986097183).

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.