Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tham gia ý kiến về Đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 14/07/2017  )
Bản vữ Sơ đồ Vị trí và liên hệ vùng
ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị liên quan về Đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Kạn đến năm 2035. Sở Xây dựng gửi các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, Thành phố và các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh hồ sơ Đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Kạn đến năm 2035.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Kạn tại Văn bản số 3299/UBND-XDCB ngày 13/7/2017 về việc lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị liên quan về Đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Kạn đến năm 2035. Sở Xây dựng gửi các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, Thành phố và các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh hồ sơ Đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Kạn đến năm 2035.

Danh sách các tài liệu bao gồm:

- Hồ sơ Đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Kạn đến năm 2035.

- Văn bản số 3299/UBND-XDCB ngày 13/7/2017 về việc lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị liên quan về Đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Kạn đến năm 2035.

Sở Xây dựng trân trọng đề nghị:

1. Các Sở, Ban, Ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các Cơ quan, tổ chức chính trị – xã hội, nhân dân tỉnh Bắc Kạn tham gia góp ý bằng văn bản gửi về Sở Xây dựng; Địa chỉ: Số 7, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn (văn bản điện tử và file mềm gửi theo địa chỉ: thuyetdm.sxd@backan.gov.vn ) trước ngày 18/8/2017.

2. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các xã phường, thị trấn thông báo cho các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư tại địa phương tham gia góp ý về Đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Kạn đến năm 2035.

3. UBND các huyện, thành phố, Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, Trung Tâm thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn đăng tải nội dung hồ sơ Đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Kạn đến năm 2035 trên trên chuyên trang, chuyên mục Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và Trang Thông tin điện tử của cơ quan để các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư tại địa phương được biết và tham gia ý kiến.

Nội dung Thông báo đăng tải trên Cổng Thông tin điện tủ và Trang Thông tin điện tử của các cơ quan:

Với nội dung trên, Sở Xây dựng đề nghị Các Sở, Ban, Ngành của tỉnh, UBND  các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh tham gia ý kiến về nội dung Đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh đến năm 2035, để đơn vị tổng hợp, hoàn thiện Đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Kạn. Trân trọng cảm ơn!

 Thuyết minh
 1. Ban ve  So do Vi tri va lien he vung
 2. Ban ve So do hien trang he thong Do thi va Giao thong 
 3. Ban ve  So do Hien trang chuan bi ky thuat 
 4. Ban ve  So do hiện trạng Cap nuoc 
 5. Ban ve So do hien trang cap dien 
 6. Ban ve  So do Hien trangThoat nuoc thai -Quan ly chat thai ran- Nghia trang 
 7. Ban ve  So do Hien trang Ha tang Vien thong thu dong 
 8. Ban ve  So do Hien trang moi truong 
 9. Ban ve So do dinh huong phat trien khong gian vung 
 10. Ban ve  So do Dinh huong Giao thong 
 11. Ban ve So do dinh huong chuan bi ky thuat  
 12. Ban ve  So do dinh huong cap nuoc 
 13. Ban ve So do dinh huong Cap Dien vung 
 
Tác giả:  Đào Minh Thuyết
Nguồn:  SXD
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Nguyễn Thị Minh Phương (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 15 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0915204349)

- Bà Nông Thị Thơ, chuyên viên phòng Kinh tế xây dựng (nhân sự dự phòng) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 16 đến hết số ngày của các tháng (Số điện thoại liên hệ: 0986097183).

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.