Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Góp ý dự thảo Văn bản Quy phạm pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 24/08/2023  )

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020; Nghị định số34/2016/NĐ CP ngày 14/5/2016của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;Nghị định số 154/2020/NĐ-CPngày 31/12/ 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số34/2016/NĐ-CPngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sốđiều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh giao tại Quyết định số 1349/QĐ-UBND ngày 26/7/2023xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh.Sở Xây dựngđã xây dựngxong dự thảo Tờtrình và dự thảo Quyết định bãi bỏ Điểm đ, Khoản 1, Điều 7 Quy định một số nội dung về quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND ngày 07/9/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn. Sở Xây dựng đề nghị QuýSở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phốtham gia góp ý bằng văn bản gửi về Sở Xây dựng trước ngày 09/9/2023 để tổng hợp; đề nghị Trung tâm Công báo -Tin học tỉnh đăng tải trên CổngTTĐT tỉnh trong thời gian 30 ngày để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của quần chúng nhân dân, địa chỉ nhận góp ý kiến bản điện tử gửi về địa chỉ mail: hiennt.sxd@backan.gov.vn.(Có bản dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết địnhkèm theo)Với nội dung trên, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện.

Dự thảo Tờ trình

Dự thảo Quyết định

Tác giả:  Nguyễn Thị Hiền
Nguồn:  Kinh tế xây dựng

Tin bài mới:


Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng(10/08/2023)

Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn(04/01/2023)

dự thảo Quyết định ban hành Danh mục cây trồng, cây cần bảo tồn, cây nguy hiểm, cây cấm trồng, cây hạn chế trồng trong đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(28/07/2022)

Xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng(08/06/2022)

Xin ý kiến Dự thảo danh mục cây trồng, cây cần bảo tồn, Cây nguy hiểm, cây cấm trồng, cây hạn chế trồng trong đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(08/04/2022)

Góp ý dự thảo quy định bảo trì công trình, quản lý khai thác sử dụng công trình(13/08/2021)

Xin ý kiến góp ý dự thảo về Quy định Cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh(06/08/2021)

góp ý Dự thảo Quyết định quy định về quy mô công trình cho từng khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(12/01/2021)

góp ý Dự thảo Tờ trình và Quyết định của UBND tỉnh(14/08/2019)

Góp ý quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC đối với Cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã(26/04/2019)

Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017; Gia hạn số 29/GP-TTĐT ngày 24/5/2022

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

- Dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí qua số tài khoản: 39510000036173 tại BIDV chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.