Skip Ribbon Commands
Skip to main content

góp ý Dự thảo Tờ trình và Quyết định của UBND tỉnh

( Cập nhật lúc: 14/08/2019  )

Thực hiện Quyết định số 1308/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 của UBND tỉnh về việc xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2019. Trong đó, Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh và Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh.

Hiện nay, Sở Xây dựng đã xây dựng xong Dự thảo Tờ trình và Quyết định bãi bỏ Điều 4, Chương II, Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Để đảm bảo văn bản sau khi ban hành phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị như kính gửi, trên cơ sở quản lý nhà nước ngành, lĩnh vực được giao, tham gia ý kiến bằng văn bản vào dự thảo Tờ trình và Quyết định nêu trên trước khi Sở Xây dựng tham mưu cho UBND tỉnh theo quy định.

Ý kiến góp ý của các đơn vị xin gửi về Sở Xây dựng trước ngày 28/8/2019 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

(có bản Dự thảo Tờ trìnhQuyết định kèm theo).


 

 

Tác giả:  Hải Bằng
Nguồn:  KTXD

Tin bài mới:


Góp ý quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC đối với Cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã(26/04/2019)

Xin ý kiến dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh về việc bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013 - 2020(04/03/2019)

Góp ý dự thảo quy chế phối hợp Thẩm định, kiểm tra nghiệm thu hoàn thành và cấp phép PCCC-TĐMT(18/02/2019)

Xin ý kiến dự thảo các đơn giá xây dựng công trình (20/11/2018)

Góp ý dự thảo Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp trưởng, cấp phó của các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng; cấp trưởng, cấp phó của phòng Kinh tế và hạ tầng, phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố(15/08/2018)

Xin ý kiến về dự thảo Quy định một số nội dung về quản lý, đầu tư xây dựng các dự án nhà ở, khu đô thị, khu dân cư mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(13/06/2018)

Xin ý kiến góp ý dự thảo văn bản(31/10/2017)

Lấy ý kiến góp ý dự thảo điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 định hướng đến năm 2030(25/09/2017)

Tham gia ý kiến về Đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Kạn (14/07/2017)

Tham gia ý kiến về Đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Kạn 2035 (Tiếp)(14/07/2017)

Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Nguyễn Thị Minh Phương (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 15 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0915204349)

- Bà Nông Thị Thơ, chuyên viên phòng Kinh tế xây dựng (nhân sự dự phòng) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 16 đến hết số ngày của các tháng (Số điện thoại liên hệ: 0986097183).

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.