Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trả lời UBND huyện Chợ Mới về Thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng

( Cập nhật lúc: 21/09/2020  )

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới

 

 

Sở Xây dựng Bắc Kạn nhận được Văn bản số 1816/UBND-KT&HT ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới về việc thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng.

Tại văn bản nêu trên, UBND huyện Chợ Mới đề nghị Sở Xây dựng cho ý kiến đối với trường hợp bà Ma Thị tươi, thôn Nà Pạn, xã Yên Cư đã làm nhà năm 2019 nhưng chưa được giải ngân kinh phí hỗ trợ từ nguồn Trung ương, nguồn Trung ương đến 31/12/2019 đã kết thúc có được điều chỉnh sang hỗ trợ kinh phí từ nguồn địa phương tỉnh đã phân bổ cho huyện năm 2020 tại Quyết định 1027/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn hay không? hiện nguồn kinh phí này còn dư 40 triệu đồng do 01 hộ làm mới không thực hiện.

Sau khi xem xét, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo Văn bản số 4368/UBND-VXNV ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng UBND tỉnh đã chỉ đạo: “UBND các huyện rà soát lại các hộ đã được cấp kinh phí theo Quyết định số 1027/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn, trường hợp có hộ không đủ điều kiện hỗ trợ, không có nhu cầu làm nhà trong năm 2020, không đủ vốn đối ứng để thực hiện... (có cam kết về việc không thực hiện) thì đề xuất điều chỉnh cho hộ người có công khác đủ điều kiện, đảm bảo kinh phí thực hiện không vượt số kinh phí đã cấp cho mỗi huyện tại Quyết định số 1027/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh”...

Như vậy việc điều chỉnh danh sách người có công do UBND Chợ Mới quyết định nhưng đảm bảo không vượt số kinh phí đã cấp cho huyện Chợ Mới tại Quyết định số 1027/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh.

Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới căn cứ vào quy định nêu trên để thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công theo quy định./.

Tác giả:  Nguyễn Thị Lan
Nguồn:  KTXD
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017; Gia hạn số 29/GP-TTĐT ngày 24/5/2022

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

- Dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí qua số tài khoản: 39510000036173 tại BIDV chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.