Skip Ribbon Commands
Skip to main content

trả lời quyết toán 02 công trình Trạm Y tế xã Đại Sảo, huyện Chợ Đồn và Trạm Y tế xã Kim Hỷ, xã Lương Thượng huyện Na Rì

( Cập nhật lúc: 01/06/2020  )

Sở Xây dựng đã nhận được Văn bản số 622/BQLDA-QLDAI ngày 27/5/2020 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (Chủ đầu tư) V/v tham mưu điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn để trả nợ quyết toán 02 công trình Trạm Y tế xã Đại Sảo, huyện Chợ Đồn và Trạm Y tế xã Kim Hỷ, xã Lương Thượng huyện Na Rì. Sau khi xem xét, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

Các công trình Trạm Y tế xã Đại Sảo, huyện Chợ Đồn và Trạm Y tế xã Kim Hỷ, xã Lương Thượng huyện Na Rì đã được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo KTKT năm 2018, đã được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành năm 2019. Trong đó các công trình được phê duyệt sử dụng nguồn vốn Chương trình hỗ trợ ngân sách ngành Y tế do liên minh Châu âu (EU) viện trợ năm 2018 và Nguồn dư các chương trình mục tiêu quốc gia.

Theo nội dung đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh: Đề nghị Sở Xây dựng tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn 02 công trình Trạm Y tế xã Đại Sảo, huyện Chợ Đồn và Trạm Y tế xã Kim Hỷ, xã Lương Thượng huyện Na Rì từ nguồn dư các chương trình mục tiêu quốc gia bằng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2019 sang năm 2020. Qua xem xét các văn bản gửi kèm của Chủ đầu tư, về dự kiến phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi đã được Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí để trả nợ quyết toán đối với 02 công trình trên; đồng thời, UBND tỉnh đã giao Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan lập phương án phân bổ chi tiết chi chuyển nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2019 sang năm 2020, báo cáo UBND tỉnh để trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến.

Tuy nhiên, hiện nay các công trình trên chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án phân bổ chi tiết nguồn nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2019 sang năm 2020. Mặt khác, nội dung đề nghị về nguồn vốn, khả năng cân đối vốn và quyết toán không thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Xây dựng về ngành, lĩnh vực. Vì vậy, Sở Xây dựng đề nghị Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo UBND tỉnh giao cơ quan quản lý về nguồn vốn, tham mưu cho UBND tỉnh các nội dung thuộc thẩm quyền.

Với những nội dung trên, Sở Xây dựng trả lời để đơn vị được biết và nghiên cứu thực hiện

Tác giả:  Đoàn Anh Quang
Nguồn:  QLXD
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017; Gia hạn số 29/GP-TTĐT ngày 24/5/2022

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

- Dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí qua số tài khoản: 39510000036173 tại BIDV chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.