Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trả lời Ông Triệu Văn Thẩn Địa chỉ: thôn Phiêng Toản, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể

( Cập nhật lúc: 29/10/2020  )

Kính gửi: Ông Triệu Văn Thẩn

Địa chỉ: thôn Phiêng Toản, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

 

 

Thực hiện Văn bản số 198/UBND-TCD ngày 29 tháng 9 năm 2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc chuyển đơn của công dân, trong đó UBND tỉnh chuyển Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với UBND huyện Ba Bể xem xét, trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

1, Nội dung đơn phản ánh của ông như sau:

- Bản thân ông và con ông hiện là đối tượng được hưởng trợ cấp chất độc da cam Điôxin, tháng 5/2019 gia đình ông đã làm lại ngôi nhà mới vì nhà cũ đã hỏng không đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Trước khi làm nhà ông đã có đơn đề nghị UBND xã cao Trĩ (nay là xã Thượng Giáo) xuống xem xét thực tế nhà cũ trước khi tổ chức dỡ nhà để làm nhà mới, hiện nay nhà ông đã làm xong nhưng chưa được hỗ trợ.

- Ông hỏi lý do gì mà nhà ông không được hỗ trợ trong khi đó trong xã nhiều nhà có hoàn cảnh như nhà ông lại được hỗ trợ.

2, Sau khi xem xét, Sở Xây dựng trả lời ông như sau:

- Theo báo cáo của UBND huyện Ba Bể tại cuộc họp thì khi triển khai thực hiện giai đoạn I, sau khi rà soát gia đình ông không thuộc diện hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thực hiện Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 2), Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể ban hành Văn bản số 152/UBND-KT&HT ngày 22/01/2018 về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Nghị Quyết 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ. Theo Văn bản chỉ đạo của UBND huyện Ba Bể, Ủy ban nhân dân xã Cao Trĩ (nay là xã Thượng Giáo) đã tổ chức rà soát nhà ở của người có công trên địa bàn toàn xã khi đó hộ gia đình ông không đủ điều kiện được hỗ trợ nên không có tên trong danh sách mà UBND xã lập gửi UBND huyện phê duyệt. Trên cơ sở Quyết định phê duyệt của UBND cấp huyện, Sở Xây dựng đã tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Đề án tại Quyết định số 1652/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 3) Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, trong đó không có tên của hộ gia đình ông.

- Ngày 01/4/2019, ông Triệu Văn Thẩn có đơn gửi UBND xã Cao Trĩ (nay là xã Thượng Giáo) đề nghị được hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ. Ngày 10/4/2019 UBND xã đã tổ chức kiểm tra hiện trạng nhà ở của gia đình ông. Tại Biên bản ghi “ Phần khung: Cột nghiến, tường vành toóc xi đã bị hỏng một số bức tường; Phần mái: Hoành vành, mục, kèo mục; Phần nền: Láng xi măng”. Đối chiếu với quy định tại Điều 3, Thông tư 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết  định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở thì nhà ở của ông không đáp ứng điều kiện hỗ trợ với hình thức xây mới.

Theo Nghị quyết 46/NQ-CP ngày 07/6/2019 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ thì công tác hỗ trợ nhà ở cho người có công kết thúc từ tháng 12/2019. Hiện nay tỉnh Bắc Kạn đang thực hiện hỗ trợ đối với các hộ đã có tên tại Quyết định số 1652/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh nhưng không làm được nhà trong năm 2018, 2019 chuyển sang năm 2020, đã được cấp kinh phí thực hiện. Hộ gia đình ông Triệu Văn Thẩn không có tên tại Quyết định số 1652/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh nên không thuộc diện được hỗ trợ.

- Trường hợp hộ gia đình ông thực sự khó khăn về nhà ở, đề nghị ông chủ động liên hệ với chính quyền địa phương để tìm nguồn vốn khác (từ các đơn vị, tổ chức, cá nhân...) để xem xét hỗ trợ cho gia đình ông theo quy định.

Với nội dung trên, Sở Xây dựng trả lời để hộ gia đình ông được rõ./.

Tác giả:  Nguyễn Thị Lan
Nguồn:  KTXD
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017; Gia hạn số 29/GP-TTĐT ngày 24/5/2022

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

- Dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí qua số tài khoản: 39510000036173 tại BIDV chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.