Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trả lời đơn Ông Hà Thanh Bình Địa chỉ: thôn Lanh Chang, xã Lục Bình, huyện Bạch Thông

( Cập nhật lúc: 12/10/2020  )

Kính gửi: Ông Hà Thanh Bình

Địa chỉ: thôn Lanh Chang, xã Lục Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

 

 

Thực hiện Văn bản số 189/UBND-TCD ngày 15 tháng 9 năm 2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc chuyển đơn của công dân, trong đó UBND tỉnh chuyển Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với UBND huyện Bạch Thông xem xét, trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

 Nội dung đơn phản ánh của ông như sau:

- Nhà ở của ông xây dựng từ tháng 01 năm 1990, nhà xây 4 gian (gian 2m) cấp 4, tường cao 2,8m2 gian giữa lát gạch, hai buồng láng vữa cát vôi, mái lợp fbrôximăng. Qua 28 năm sử dụng gạch tự phân hủy và mục, tường vữa vôi cát tự bong chóc và nứt vỡ, nền nhà thấp bị sụt lún, tấm lợp lâu năm tự vỡ, mưa dột, phần gỗ mái bị thấm nước lâu năm mục gãy, tình trạng nhà xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn khi mưa bão. UBND huyện Bạch Thông đã kết luận nhà của gia đình ông còn vững chắc, không thuộc diện được hỗ trợ.

- Ba tiêu chí (nền + khung nhà + mái) là do địa phương quy định chứ Quyết định, Nghị quyết của Chính phủ không quy định.

- Ông hỏi, trường hợp của ông có được hỗ trợ không? Và đề nghị UBND tỉnh xem xét giải quyết chế độ chính sách công tâm, công bằng đúng đối tượng.

Sau khi phối hợp với UBND huyện Bạch Thông xem xét đơn kiến nghị của ông Hà Thanh Bình, Sở Xây dựng trả lời ông như sau:

1. Nội dung thứ nhất: Nhà ở của ông xây dựng từ tháng 01 năm 1990, nhà xây 4 gian (gian 2m) cấp 4, tường cao 2,8m2 gian giữa lát gạch, hai buồng láng vữa cát vôi, mái lợp fbrôximăng. Qua 28 năm sử dụng gạch tự phân hủy và mục, tường vữa vôi cát tự bong chóc và nứt vỡ, nền nhà thấp bị sụt lún, tấm lợp lâu năm tự vỡ, mưa dột, phần gỗ mái bị thấm nước lâu năm mục gãy, tình trạng nhà xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn khi mưa bão. UBND huyện Bạch Thông đã kết luận nhà của gia đình ông còn vững chắc, không thuộc diện được hỗ trợ.

Khi triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn I (từ năm 2013 đến năm 2017), gia đình ông không có đơn đề nghị hỗ trợ. Thực hiện Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 2),UBND huyện Bạch Thông đã có Văn bản số 842/UBND-KT&HT ngày 20/9/2017 và UBND xã Lục Bình có Văn bản số 63/CV- UBND ngày 23/9/2017 chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ.

Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ người có công của huyện Bạch thông đã thành lập đoàn kiểm tra và phối hợp Ban chỉ đạo cấp xã đã tiến hành kiểm tra rà soát các hộ người có công xã Lục Bình đề nghị được hỗ trợ về nhà ở. Theo Biên bản kiểm tra ngày 22/5/2018 của Ban chỉ đạo huyện Bạch Thông đã đánh giá nhà ông Bình “ nền nhà lát gạch hoa; khung, tường nhà xây gạch chỉ, lớp vữa xi măng trát ngoài đã bị bong tróc nhiều điểm; mái lợp phi brô xi măng; ông đề nghị hỗ trợ kinh phí làm nhà mới”. Biên bản này đã được ông ký tên.

Đối chiếu với các quy định tại Thông tư 09/2013/TT-BXDngày 01/07/2013 của Bộ Xây dựng thì nhà ở của ông chỉ hư hỏng phần “khung, tường nhà xây gạch chỉ, lớp vữa xi măng trát ngoài đã bị bong tróc nhiều điểm” không đáp ứng được điều kiện theo quy định, do vậy không được hỗ trợ như đề nghị của ông là xây mới. Nội dung này UBND huyện Bạch thông đã trả lời ông tại Văn bản số 365/CV-UBND ngày 03/4/2019.

2. Nội dung thứ 2: Về 03 tiêu chí (nền + khung nhà + mái) là do địa phương quy định chứ Quyết định, Nghị quyết của Chính phủ không quy định.

Các tiêu chí để xác định nhà ở người có công có đủ điều kiện hay không được quy định tại 02 văn bản sau đây:

- Khoản 2, Điều 2, Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện được hỗ trợ như sau:

“2. Hộ đang ở nhà tạm hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng (kể cả các hộ đã được hỗ trợ theo các chính sách khác trước đây) với mức độ như sau:

a) Phải phá dỡ để xây mới nhà ở;

b) Phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở.”

- Điều 3, Thông tư 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Xác định đối tượng được hỗ trợ về nhà ở

Đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Là người có tên trong danh sách người có công với cách mạng do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quản lý tại thời điểm Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành.

2. Đang sinh sống và có đăng ký hộ khẩu thường trú trước ngày 15 tháng 6 năm 2013 (ngày Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành) tại nhà ở mà nhà ở đó có một trong các điều kiện sau:

a) Nhà ở bị hư hỏng nặng phải phá đi xây dựng lại nhà ở mới;

b) Nhà ở bị hư hỏng, dột nát cần phải sửa chữa phần khung - tường và thay mới mái nhà.

Do vậy các tiêu chí để xác định nhà ở người có công có đáp ứng điều kiện để xem xét hỗ trợ hay không đã được quy định tại 02 văn bản nêu trên.

3. Nội dung thứ 3: Ông hỏi, trường hợp của ông có được hỗ trợ không? và đề nghị UBND tỉnh xem xét giải quyết chế độ chính sách công tâm, công bằng đúng đối tượng.

 Theo quy định thì tất cả đối tượng là người có công với cách mạng trên địa bàn đều được phổ biến Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ. Tuy nhiên chỉ có người có công với cách mạng đáp ứng điều kiện tại Điều 3 Thông tư 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng thì mới thuộc diện được xem xét hỗ trợ về nhà ở. 

Tại thời điểm kiểm tra tháng 5/2018, nhà ở của ông không đủ điều kiện hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ. Năm 2018, ông đã xây dựng lại ngôi nhà mới nên hiện nay không còn cơ sở để xem xét hỗ trợ.

Với nội dung trên, Sở Xây dựng trả lời để hộ gia đình ông được rõ./.

Tác giả:  Nguyễn Thị Lan
Nguồn:  KTXD
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017; Gia hạn số 29/GP-TTĐT ngày 24/5/2022

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

- Dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí qua số tài khoản: 39510000036173 tại BIDV chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.