Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trả lời đơn của 08 hộ gia đình người có công cư trú tại xã Lương Thượng huyện Na Rì

( Cập nhật lúc: 28/02/2020  )

                                Kính gửi:

- Ông Nguyễn Công Ngạch, thôn Pàn Xả;

- Ông Nguyễn Công Ngự, thôn Pàn Xả;

- Ông Nguyễn Công Chính, thôn Pàn Xả;

- Ông Nguyễn Thành Tâm, thôn Bản Giang;

- Ông Nguyễn Công Oánh, thôn Bản Giang;

- Ông Nguyễn Công Hồ, thôn Bản Giang;

- Ông Ma Thanh Giang, thôn Vằng Khít;

- Ông Nông Thiêm Đô, thôn Nà Làng.

          xã Lương Thượng huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.

 

 

Thực hiện Văn bản số 235/UBND-TCD ngày 16 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc chuyển đơn của công dân, trong đó UBND tỉnh chuyển Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với UBND huyện Na Rì xem xét, trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Theo nội dung đơn của 08 hộ gia đình người có công cư trú tại xã Lương Thượng huyện Na Rì có tên nêu ở trên kiến nghị về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

08 hộ kiến nghị với UBND tỉnh Bắc Kạn nghiên cứu giải quyết kiến nghị từ đợt đối thoại ngày 14/5/2019 với kết luận của UBND huyện là:

1. Đề nghị rà soát việc thực hiện Quyết định 22/2013/QĐ-TTg trên địa bàn xã Lương Thượng, hộ nào hưởng không đúng phải trả lại tiền cho ngân sách;

2.  Các bộ thực hiện không đúng phải xử lý theo văn bản nhà nước để tạo sự công bằng trong thực hiện chính sách người có công được  hưởng hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn xã.

Ngày 11/02/2020, Sở Xây dựng đã tổ chức cuộc họp với huyện Na Rì, sau khi nghe UBND huyện báo cáo, làm rõ, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

1, Về nội dung thứ nhất: Đề nghị rà soát việc thực hiện Quyết định 22/2013/QĐ-TTg trên địa bàn xã Lương Thượng, hộ nào hưởng không đúng phải trả lại tiền cho ngân sách;

Nội dung này Sở Xây dựng xin được trả lời các ông như sau:

Theo báo cáo của UBND huyện Na Rì thì xã Lương Thượng có 33 hộ gia đình là đối tượng người có công với cách mạng thuộc danh sách quản lý tại phòng Lao động Thương bình & Xã hội huyện.

Triển khai thực hiện Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở; Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, UBND huyện Na Rì đã triển khai thực hiện theo quy định. Sau khi rà soát, tổng hợp thì xã Lương Thượng huyện Na Rì có 19 hộ gia đình người có công đúng đối tượng, đủ điều kiện được hỗ trợ về nhà ở theo quy định tại Thông tư 09/2013/TT-BXD ngày 01/07/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở và được  UBND huyện Na Rì phê duyệt danh sách tại Quyết định số 1563/QĐ-UBND ngày 02/10/2014 và Quyết định số 1497/QĐ-UBND ngày 02/7/2018 phê duyệt danh sách người có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ; UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt Đề án tại Quyết định số 2239/QĐ-UBND ngày 10/12/2014 Phê duyệt điều chỉnh (lần 2) đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở và Quyết định 1652/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt điều chỉnh bổ sung ( lần 3) Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

Thực hiện Thông báo số 101/TB-UBND ngày 22/5/2019 về Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại buổi đối thoại với 8 hộ dân tại xã Lương Thượng về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg, ngày 28/5/2019 phòng Kinh tế Hạ tầng huyện đã phối hợp với UBND xã Lương Thượng tiến hành kiểm tra thực tế 04 hộ dân có tên trong đề án nhưng nhà vẫn còn nguyên hiện trạng đều đáp ứng được điều kiện hỗ trợ theo quy định. Đối với 15 hộ còn lại, UBND huyện đã kiểm tra hồ sơ, hình ảnh lưu trữ khẳng định các hộ đều đúng đối tượng, đủ điều kiện, không có trường hợp nào phải hoàn trả kinh phí.

2. Về nội dung thứ 2: Các bộ thực hiện không đúng phải xử lý theo văn bản nhà nước để tạo sự công bằng trong thực hiện chính sách người có công được  hưởng hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn xã.

Nội dung này Sở Xây dựng xin được trả lời như sau:

Ngày 30/8/2019, UBND xã Lương Thượng đã tổ chức gặp mặt đối thoại với 08 hộ tại trụ sở UBND xã. Tại cuộc họp này lãnh đạo UBND xã đã giải đáp những thắc mắc của các hộ dân, UBND xã Lương Thượng và công chức Văn hóa đã nhận trách nhiệm và xin lỗi các hộ người có công về quá trình triển khai thực hiện Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở; Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay UBND huyện Na Rì đang chỉ đạo UBND xã Lương Thượng kiểm điểm trách nhiệm, xử lý cán bộ công chức vi phạm. Sau khi có kết quả xử lý UBND huyện Na Rì sẽ tiếp tục trả lời cho các hộ dân biết.

Với nội dung trên, Sở Xây dựng trả lời để các hộ gia đình được  rõ./.

Tác giả:  Nguyễn Thị Lan
Nguồn:  KTXD
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017; Gia hạn số 29/GP-TTĐT ngày 24/5/2022

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Bàn Thị Thắm (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 30 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0868058889)

- Dịch vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí qua số tài khoản: 39510000036173 tại BIDV chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.