Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sinh hoạt chuyên đề Quý IV năm 2015 với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" về nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức các phòng, ban thuộc Chi bộ Kinh tế-Kỹ thuật thuộc Đảng bộ Sở Xây dựng

( Cập nhật lúc: 26/11/2015  )

Thực hiện Kế hoạch số 70-KH/ĐU  ngày 05/6/2015 của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh về việc đăng ký nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Căn cứ Thông báo số 20/TB/ĐU ngày 09/11/2015 Nghị quyết của BCH Đảng bộ Sở Xây dựng về triển khai thực hiện việc học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Kế hoạch số 07/KH/CB ngày 13/8/2015 của Chi bộ Kinh tế-Kỹ thuật về sinh hoạt chuyên đề năm 2015”. Ngày 19 tháng 11 năm 2015, Chi bộ Kinh tế-Kỹ thuật đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Quý IV năm 2015 với chủ đề “nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức các phòng, ban thuộc Chi bộ Kinh tế-Kỹ thuật thuộc Đảng bộ Sở Xây dựng” . Buổi sinh hoạt chuyên đề của chi bộ đã kết hợp tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 01 đồng chí được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đến dự buổi sinh hoạt chuyên đề và Lễ kết nạp đảng viên có đồng chí Đinh Huy Hoàng - Phó Bí thư Đảng bộ. Buổi Lễ kết nạp đảng viên và sinh hoạt chuyên đề do đồng chí Hà Minh Cương - UVBCH Đảng bộ-Bí thư Chi bộ chủ trì; theo phân công đồng chí Nguyễn Ngọc Quất - Phó Bí thư Chi bộ triển khai nội dung sinh hoạt, cùng toàn thể CB đảng viên Khối Kinh tế-Kỹ thuật.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề Đồng chí Nguyễn Ngọc Quất - Phó Bí thư Chi bộ Kinh tế -Kỹ thuật đã nêu sự cần thiết phải nêu cao tinh thần trách nhiệm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đánh giá tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan thời gian qua và các giải pháp nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm là phải làm tròn trách nhiệm của mình một cách tự giác, theo lương tâm, lương tri. Làm việc cẩu thả, chậm chạp, làm cho có chuyện, dễ làm khó bỏ, đánh trống bỏ dùi, gặp sao làm vậy, vv ... là không có tinh thần trách nhiệm. Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh tựu trung lại là “hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân".

Kết thúc buổi sinh hoạt, đồng chí Đinh Huy Hoàng – Phó Bí thư  Đảng bộ đã phát biểu chỉ đạo và quán triệt các đảng viên đến cán bộ, công chức thuộc khối Kinh tế-Kỹ thuật phải hết sức tận tâm trong công việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm luôn luôn đoàn kết gắn bó với đồng nghiệp để hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi cán bộ, đảng viên phải là tấm gương về nêu cao tinh thần trách nhiệm để quần chúng trong cơ quan làm theo. Trong thực hiện nhiệm vụ phải chủ động, tích cực, tự giác, thực sự cầu thị, trung thực, chân thành, công tâm; không hữu khuynh, né tránh, chạy theo chủ nghĩa thành tích; nhận và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng, Ban về chất lượng công tác tham mưu của mình.

Nhìn chung, buổi sinh hoạt diễn ra trong không khí nghiêm túc và đạt yêu cầu.Theo Kế hoạch của Chi bộ, trong quý I/2016 sẽ sinh hoạt với chủ đề “việc xây dựng và thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị”.
 
 
Tác giả:  Ngọc Quất
Nguồn:  Đảng bộ SXD
Sign In