Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi bộ Kinh tế - Kỹ thuật tổ chức Đại hội chi bộ Lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 – 2017

( Cập nhật lúc: 07/04/2015  )

Chiều ngày 25/03/2015 tại hội trường tầng 4 Sở Xây dựng; Chi bộ Kinh tế - Kỹ thuật long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Phạm Văn Tiến - Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; Đinh Huy Hoàng Phó Bí thư Đảng ủy; Trần Ngọc Lan, Triệu Việt Tiến Phó giám đốc Sở và Các đồng chí trong Ban chi ủy các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Xây dựng; Đại diện BCH công đoàn; Đoàn thanh niên cùng toàn thể các đồng chí đảng viên trong chi bộ. Đại hội nghe báo cáo chính trị của chi bộ từ khi thành lập đến nay. Đại hội thảo luận và tham gia ý kiến vào Báo cáo chính trị của Chi bộ và Đảng bộ cơ sở. Sau khi nghe ý kiến tiếp thu, tổng hợp của đoàn chủ tịch, Đại hội đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu phấn đấu của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2015 - 2017.

* Chỉ tiêu về công tác chuyên môn:

- 95% CBCC hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có 15% CBCC hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; không có CBCC vi phạm kỷ luật, vi phạm đạo đức lối sống;

- 6/6 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có ít nhất  01 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

- 100% các đơn vị đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, trong đó có ít nhất 01 đơn vị đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.

- 95% CBCC đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có 15% CBCC đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và cấp tỉnh.       

 
 

* Chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng:

- 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

- 100% cán bộ công chức, đảng viên tham gia học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng;

- Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh

- Kết nạp đảng viên mới: ít nhất 01 đồng chí;

- Tham gia cùng Đảng bộ cử đi học lớp lý luận  chính trị ít nhất 01 đồng chí;

Đại hội Chi bộ đã tiến hành bầu Ban chi ủy khóa mới nhiệm kỳ 2015 - 2017 gồm 3 đồng chí; Trong đó đồng chí Nguyễn Ngọc Quất được bầu làm Phó bí thư, đồng chí Đào Minh Thuyết làm ủy viên ban chấp hành và bầu đồng chí Hà Minh Cương trưởng phòng Kinh tế tổng hợp làm Bí thư chi bộ Kinh tế - Kỹ thuật nhiệm kỳ 2015-2017./.

Tác giả:  Nguyễn Thị Minh Phương
Nguồn:  QL. Nhà
Sign In