Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện các thủ tục hành chính trong công tác thẩm định, kiểm tra nghiệm thu khi hoàn thành công trình xây dựng và cấp phép xây dựng với phòng cháy, chữa cháy và đánh giá tác động môi trường đối với các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp


Thông tin, tuyên truyền các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ; Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh

Xem tiếp


Rà soát, đánh giá TTHC đang áp dụng, kịp thời phát hiện để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ TTHC, quy định có liên quan không cần thiết, không phù hợp; nhằm cắt giảm những chi phí mà người dân và doanh nghiệp phải bỏ ra khi thực hiện TTHC, góp phần cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh

Xem tiếp


Ý kiến của ông Lục Đình Chính, tiểu khu I, thị trấn Nà Phặc; hộ bà Hoàng Thị Bảy, thôn Nà Pài, phường Huyền Tụng:

Xem tiếp


xin ý kiến dự thảo các đơn giá xây dựng công trình; bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá DVCI đô thị (phần Duy trì hệ thống chiếu sáng) tỉnh Bắc Kạn

Xem tiếp


Nội dung kiến nghị của cử tri: Cử tri Hoàng Văn Hựu, Hội Cựu chiến binh xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm: Đề nghị sớm triển khai chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết đinh 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ”.

Xem tiếp


Sở Xây dựng lấy ý kiến dự thảo Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp trưởng, cấp phó của các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng; cấp trưởng, cấp phó của phòng Kinh tế và hạ tầng, phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In