Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo thay đổi địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC

( Cập nhật lúc: 20/09/2019  )
Sở Xây dựng Bắc Kạn thông báo thay đổi địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Thực hiện Quyết định số 2269/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 02/QĐ-TTPVHCC ngày 14/8/2019 của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn về việc Ban hành Nội quy làm việc của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn.

Sở Xây dựng thông báo:

Kể từ ngày 16/9/2019, việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa của Sở Xây dựng được chuyển đến thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn; Địa chỉ: Tầng 1 – Tòa nhà Bưu điện tỉnh, tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

          Sở Xây dựng thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn biết để thuận tiện trong liên hệ, phối hợp công tác./.

Toàn văn thông báo tại đây

Tác giả:  ad
Nguồn:  SXD
Sign In