Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo cách thức và số tài khoản trực tuyến Dịch vụ công mức cao

( Cập nhật lúc: 01/10/2020  )
Số tài khoản Internetbanking và mobilebanking phục vụ Dịch vụ công mức độ 4 của Sở Xây dựng Bắc Kạn

Sở Xây dựng triển khai dịch vụ thanh toán trực tuyến qua hệ thống internetbanking và mobilebanking không dùng tiền mặt. Cụ thể:

- Tên tài khoản: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn.

- Số tài khoản: 3951.0000036173.

 - Tại: Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt nam (BIDV) - Chi nhánh Bắc Kạn.

- Khi hoàn thành chuyển khoản đề nghị các cá nhân, tổ chức chụp lại tin nhắn đã chuyển khoản thành công để nộp kèm hồ sơ trực tuyến.

Sở Xây dựng thông báo đến các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh biết, phối hợp thực hiện./.

Tác giả:  Vũ TT Tâm
Nguồn:  VP
Sign In