Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết luận thanh tra Việc chấp hành pháp luật xây dựng về hoạt động đầu tư xây dựng tại huyện Ngân Sơn

( Cập nhật lúc: 05/10/2015  )
Thực hiện Chương trình kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2015. Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Kạn đã ban hành Quyết định thanh tra số 374/QĐ-SXD ngày 20/5/2015 về Thanh tra việc chấp hành pháp luật xây dựng về hoạt động đầu tư xây dựng tại huyện Ngân Sơn. Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 46 /BC-TTrXD ngày 21/7/2015 của Đoàn thanh tra và ý kiến giải trình của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan

NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN:

1. Ưu điểm.

Trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, chủ đầu tư và các đơn vị tham gia thực hiện dự án đã khắc phục khó khăn và có nhiều cố gắng tổ chức thi công hoàn thành các công trình đưa vào khai thác sử dụng, phát huy hiệu quả theo mục tiêu của các dự án. Đồng thời đã thực hiện cơ bản theo quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng và các văn bản quy định của nhà nước trong lĩnh vực hoạt động xây dựng, từ việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, đến việc lựa chọn nhà thầu và công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, nghiệm thu, thanh, quyết toán.

- Các nhà thầu tư vấn, thi công xây lắp mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế và biến động của giá cả nguyên vật liệu, nhưng đã có tinh thần trách nhiệm trong việc tổ chức triển khai thực hiện các dự án.

- Quá trình thi công chủ đầu tư và các nhà thầu đã tổ chức nghiệm thu, thanh quyết toán theo thực tế thi công, tuy chưa triệt để, song đã cơ bản khắc phục được những sai sót trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt sai giá trị dự toán.

- Chủ đầu tư thành lập Ban QLDA, các thành viên BQLDA có trình độ chuyên môn về kỹ thuật, kinh tế đã cơ bản đáp ứng về điều kiện, năng lực theo quy định, đa số cán bộ tham gia thực hiện dự án đã được bồi dưỡng nghiệp vụ và có chứng chỉ hành nghề theo quy định.

2. Tồn tại, vi phạm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình tổ chức thực hiện các dự án chủ đầu tư và các nhà thầu liên quan còn để xảy ra một số tồn tại, vi phạm (như đã nêu ở phần B)

3. Nguyên nhân của những tồn tại, sai sót.

- Chủ đầu tư chưa thực hiện hết vai trò, trách nhiệm của mình, trong việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện hợp đồng của các nhà thầu trong quá trình tổ chức thực hiện dự án.

- Một số công trình chủ đầu tư và đơn vị tư vấn điều chỉnh quy mô công trình không phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế và không tiến hành khảo sát địa chất, dẫn đến quá trình thi công phát sinh khối lượng đào phá đá, hoặc khối lượng đào phá đá tính toán không chính xác, cụ thể như công trình đường liên thôn Bó Lếch đến Khuổi Luông, xã Lãng Ngâm; công trình trụ sở UBND thị trấn Nà Phặc.

- Năng lực của một số đơn vị tư vấn còn yếu, không phát huy hết trách nhiệm nghề nghiệp, dẫn đến áp dụng sai đơn giá, chế độ chính sách làm tăng tổng dự toán công trình.

- Năng lực của cán bộ thực hiện thẩm tra, thẩm định còn nhiều hạn chế, thiếu tỉ mỉ và chưa có trách nhiệm cao trong nghề nghiệp, nên không phát hiện hết các sai sót trong bước lập hồ sơ thiết kế - dự toán.

4. Trách nhiệm.

- Tất cả các tồn tại, thiếu sót trong quá trình thực hiện các dự án trách nhiệm thuộc về UBND huyện Ngân Sơn, cơ quan chủ đầu tư các công trình và trực tiếp là Ban quản lý dự án, đơn vị được giao trực tiếp tổ chức, quản lý thực hiện dự án.

- Các tồn tại, sai sót trong quá trình thẩm định thiết kế, dự toán của một số công trình, trách nhiệm thuộc về Phòng Công thương (nay là phòng Kinh tế và Hạ tầng)

- Các đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế, thẩm tra chịu trách nhiệm về các sai sót trong hồ sơ khảo sát, thiết kế và tính chính xác của hồ sơ dự toán do mình lập.

- Các đơn vị thi công, tư vấn giám sát chịu trách nhiệm về chất lượng công trình xây dựng, tiến độ và công tác nghiệm thu. 

 Toàn văn kết luận 896/KL-TTr ngày 28/9/2015 mời quý độc giả xem tại đây
Tác giả:  Đinh Huy Hoàng
Nguồn:  Thanh tra Xây dựng
Sign In


CỔNG TTĐT SỞ XÂY DỰNG BẮC KẠN

Giấy phép xuất bản số 03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp ngày 04/5/2017

Phó Trưởng ban Biên tập phụ trách: Ông: Hà Minh Cương

Địa chỉ: Số 7 - đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

Điện thoại: 0209. 3870182 - Fax: 0209. 3870873 - Email: soxaydung@backan.gov.vn

Hotline: Trong giờ làm việc: 02093.870.779 - 24/7: 0868.531.488 

 Trực Trung tâm HCC:

- Bà: Nguyễn Thị Minh Phương (nhân sự chính thức) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 01 đến hết ngày 15 hàng tháng (Số điện thoại liên hệ: 0915204349)

- Bà Nông Thị Thơ, chuyên viên phòng Kinh tế xây dựng (nhân sự dự phòng) trực và làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn từ ngày 16 đến hết số ngày của các tháng (Số điện thoại liên hệ: 0986097183).

Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này.